Gwaith Cartref 29/06/2018

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw i ddod â chrys-t gwyn plaen i mewn erbyn dydd Mawrth. Byddwn yn addurno’r crys-t gydag organnau’r corff yn ystod ein gwers gwyddoniaeth felly peidiwch a dod â chrys smart/newydd!

I blant y côr – ymarferwch y geiriau ar gyfer sioe bl.6 o.g.y.dd.

Cofiwch am ddathliad Tafwyl yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Sadwrn a Sul – dewch yn llu! Mae Mynydd Bychan yn perfformio ar ddydd Sul.

Trac yr wythnos/track of the week (yn Tafwyl ar ddydd Sadwrn!)