Gwaith Cartref 25/05/18

  1. Hoffwn i chi greu taflen ffeithiol am sut i gadw eich calon a’ch ysgyfaint yn iach. Cofiwch ddefnyddio’r ffeithiau rydych wedi ei ddefnyddio yn yr ysgol yn ogystal â defnyddio llyfrau a gwaith ymchwil eich hunain. Hoffwn i chi wneud hwn yn eich llyfrau gan y byddwn yn mynd ati i’w ail ddrafftio ar y cyfrifiadur gan ddefnyddio Hwb ar ôl y gwyliau.
  2. Amser: Cwblhewch y daflen ‘Digital Clock Problem Solving’ er mwyn ymarfer darllen yr amser ar gloc 24 awr.

Gwefannau defnyddiol:

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/humanbody/heart.html

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/science/hs/Bodau_Dynol/y-corff.html

Gwrandewch ar ‘drac yr wythnos’ ar dudalen Trydar yr ysgol 🙂

Mwynhewch y gwyliau!

Miss Williams