Gwaith Cartref 22/06/18

Cymraeg – erbyn dydd Mercher y 27ain

Mae hi’n gyfnod cyffrous yn nhymor yr haf eleni gyda gweithgareddau a gyfer y Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles yn cydfynd â Chwpan y Byd a dwi’n siŵr bod rhai ohonoch (a’ch teulu!) wrthi’n gwylio’r gemau! Fel gwaith cartref hoffwn i chi ddewis un wlad sy’n cystadlu yng nghwpan y byd ac yna ymchwilio i ba fwyd sydd yn draddodiadol i’r wlad. Cofnodwch rysáit a hanes y bwyd yn eich llyfrau gwaith cartref.
Sillafu – erbyn dydd Gwener yr 29ain
Ymarfer sillafu y geiriau canlynol (partwm  sg, fft, rt, thr):
dysgu (to teach), ysgol (school), grifft (spawn), cart (cart), sbort (fun), parti (party), llethr (slope), llithren (slide), sathru (tread), athro (teacher), ewythr (uncle), rhuthro (rush), anghraifft (example)

 

Mwynhewch y penwythnos!

 

Trac yr wythnos/Track of the week: ‘Rhedeg i Baris’ – Candelas