Gwaith Cartref 2.2.18

Tasg 1

Mae’r ras am gadair Eisteddfod Ysgol Mynydd Bychan yn cychwyn gydag ysgrifennu ymson Eli Brown yn ystod gwers Miss Parri. Rydw i eisiau i chi gynllunio’r hyn yr ydych am ei ysgrifennu’n fanwl erbyn dydd Mercher nesaf (7.2). Defnyddiwch yr hyperddolenni isod i’ch cynorthwyo gyda’r gwaith!

Ymson Eli – Canllaw Cynllunio

Enghraifft o Ymson Example of an ‘Ymson’

Agoriadau a Chysyllteiriau

2 – Geiriadur Geirfa

Beth yw Ymson?

Beth am ymarfer trwy ddychmygu beth sy’n mynd trwy feddwl y cymeriad yn ‘Paperman’?

Tasg 2

Adolygu eich geiriau ar gyfer prawf sillafu ‘Slick Spelling’ (Saesneg) yr wythnos nesaf.