Gwaith Cartref 18.9

Tasg 1 (erbyn 24.1)

Dysgwch weddill ‘Fy Ngardd Fach i’ a ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn dechrau ymarfer fel dosbarth yr wythnos nesaf.

Tasg 2

Hoffwn petaech yn cwblhau eich tasgau ar Mathletics. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 3

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Sillafu Slic yr wythnos nesaf.

crocbris(an extortionate price) ystlum(bat i.e. the mammal) geiriadur(dictionary)
prudd(sad) cyfrifiadur(computer) pupur(pepper)
rhybudd(warning) dolur(hurt) rhybuddion(warnings)
burum(yeast) dyddiadur(diary) ystumiau(gestures)
ystum(posture) holiadur(questionnaire) ystlumod(bats i.e. the mammals)