Gwaith Cartref 25.1.19

Tasg 1 (erbyn dydd Mercher – 25/1)

Yr wythnos hon, eich gwaith cartref yw i gynllunio chwedl.

Gallech wneud hyn mewn sawl ffordd. Un dewis yw i ddefnyddio’r adnoddau sydd ar waelod y neges hon, ond nid yw hynny’n orfodol. Mae rhai ohonoch yn hoff o ysgrifennu nodiadau neu lunio map meddwl tra bo’r gweddill ohonoch yn hoffi dechrau ysgrifennu’r chwedl yn eich llyfrau gwaith cartref fel rhan o’r broses gynllunio. Gallech hefyd ddefnyddio’r adnodd a gawsoch chi gen i yn y dosbarth i’ch helpu gyda’r gwaith cynllunio.

Cofiwch am y M.P.LL ar gyfer Ysgrifennu Chwedl!

  • Cyflwyno problem a’i ddatrys
  • Gwrthdaro rhwng unigolion neu grwpiau o bobl
  • Cymeriadau, creaduriaid neu wrthrychau gyda phwerau hudol
  • Cymeriadau yn cael eu hanfon ar gyrch neu gyrchoedd (‘cyrch’ yw ‘mission‘)
  • Disgrifiadau o gymeriadau a lleoliadau – gan gynnwys defnydd o gyffelybiaethau, trosiadau ac anosoddeiriau diddorol
  • Gosod deialog yn gywir
  • Agoriadau amrywiol – gan gynnwys defnydd o ferfau cryno
  • SPPLAT – gan gynnwys treiglo ansoddeiriau yn dilyn ‘yn’ a defnydd cywir o’r collnod

Gwaith Gwil Garw

Os ydych chi’n dewis parhau gyda’r llinyn stori wedi ei sbarduno gan Gwil Garw – yna cliciwh isod am fwy o wybodaeth am y cymeriadau ac ati. Gallech barhau gyda’r gwaith y gwnaethoch yn y dosbarth gyda Miss Harries brynhawn dydd Iau fel rhan o’r gwaith cynllunio.

http://mellten.com/straeon/gwil-garw

Bydd yr adnoddau isod hefyd yn eich cefnogi wrth gynllunio –

worksheet1_cym-GwilGarw

GACA Chwedl

12 Cam yr Arwr

Mae’n bosib y byddwch yn dymuno defnyddio 12 Cam yr Arwr i gynllunio eich chwedl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am 12 Cam yr Arwr – http://www.storyboardthat.com/articles/e/heroic-journey

Gallech hefyd ddefnyddio’r adnodd a gawsoch chi gen i i’ch helpu gyda hwn os mai dyma’r dull o gynllunio yr ydych yn dymuno ei ddefnyddio.

Chwedlau

Am fwy o wybodaeth am chwedlau’n gyffredinol – cliciwch ar yr adnoddau isod –

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales/index_cy.html
http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/safle/chwedlau/
http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/chwedlau/
http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/mabinogi/straeon_mabinogi.shtml

Tasg 2

Defnyddiwch yr adnoddau yma er mwyn ymarfer eich sgiliau sillafu yn barod ar gyfer y prawf sillafu Slick Spelling fydd yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos nesaf.