Gwaith Cartref 29/3/19

Tasg 1 (erbyn dydd Mercher, 3/4)

Eich tasg y penwythnos yma ydy i gynllunio stori ‘Flashback’ yn Saesneg.

Y syniad yw bod eich prif gymeriad (bachgen neu ferch) wedi bod yn hwyr i’r ysgol sawl tro. Fe fydd disgwyl i chi gyfeirio at y ffaith ei fod e neu hi wedi bod yn hwyr yn y gorffennol ond y digwyddiad diweddaraf fydd ffocws eich stori. Byddwch yn egluro pam fod eich cymeriad yn hwyr y tro hwn trwy ddefnyddio ‘Flashback’. Gall y rheswm ei fod e neu hi’n hwyr fod yn unrhyw beth – defnyddiwch eich dychymyg!

Y Meini Prawf Llwyddiant:

Use various types of ‘power openers’.
Interesting descriptions of characters and settings e.g. similes, metaphors, ‘wow’ words (adjectives)
Dialogue set out correctly / The story will need to be written in the past tense (third person) e.g. Like a whirlwind, Sam rushed in through the door…
An opening to the story and the flashback section that grabs the reader’s attention
A flashback that includes both suspense and excitement

Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch helpu i gynllunio eich stori.

 

 

 

 

 

 

Plan a ‘flashback’ story

Late_for_School_Again_-_Flashback_Story

Descriptive writing

Connectives

8 different ways of opening a sentence

Tasg 2 (erbyn Dydd Iau, 4/4)

Dysgwch sut i sillafu’r berfau gorchmynnol isod er mwyn paratoi ar gyfer y prawf Sillafu Slic fydd yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf.

Wythnos 8 – berfau gorchmynnol / command verbs

 anogwch (encourage) Ymffrostiwch

(boast)

llawenhewch

(rejoice)

dadleuwch

(argue)

glanhewch

(clean)

plannwch

(plant)

enillch

(win)

glynwch
(glue)
gwrandewch

(listen)

ffowch

(escape)

gorchmynnwch
(command)
torrwch
(cut)

Tasg 3 (erbyn Dydd Mercher 10/4)

Beth am roi cynnig ar un o’r cystadleuthau Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd eleni. Y them yw “Bwrlwm”. Cliciwch isod er mwyn gweld rhai syniadau posibl.

https://www.urdd.cymru/files/7815/3658/8215/Syniadau_-_Bwrlwm.pdf

Cliciwch isod er mwyn gweld yr holl gystadleuthau amrywiol a’r rheolau sy’n cyd-fynd gyda nhw e.e. o ran meintiau a phwysau y gweithiau.

Rhestr_Testunau_Eisteddfod_Genedlaethol_yr_Urdd_2019_1.7

Ar gefn y gwaith celf, cofiwch nodi:

  • Enw llawn y plentyn

  • Blwyddyn ysgol

  • Rhif y gystadleuaeth (mae hwn i’w weld yn y Rhestr Testunau uchod). 

Os yw’ch plentyn am gystadlu, bydd angen iddyn nhw fod yn aelod o’r Urdd. Mae’n dal yn bosibl i ymaelodi trwy wefan yr Urdd.