Gwaith Cartref 15/06/17

Cymraeg – erbyn dydd Mawrth y 19fed

Rydym yn paratoi ar gyfer ysgrifennu stori ddychmygol ym mlwyddyn 4. Mae’r dosbarth wrthi’n mwynhau darllen ‘Dosbarth Miss Prydderch: Y Carped Hud’ gan Mererid Hopwood ac yn seiliedig ar hyn wedi meddwl am gymeriad dychmygol eu hunain a chychwyn cynllunio prif ddigwyddiadau’r stori. Ydych chi’n medru meddwl am deitl da (Cymraeg) i’ch stori? Ydych chi hefyd yn medru cofnodi 3 prif ddigwyddiad ar ffurf stribed comig (wedi ei atodi).
gwaith cartref blwyddyn 4


Dyma fideo o Mererid Hopwood yn siarad am ei nofel:
https://www.youtube.com/watch?v=q981QCUXSrY

 

Sillafu – erbyn dydd Gwener yr 22ain

Ymarfer sillafu y geiriau canlynol (partwm  rch, rl, rm, rf):

marchogaeth
merched
parchus
parchedig
perlau
merlod
ffermdy
stormus
gormod
barfog
berfau
torfeydd
tyrfaoedd
arferion
gorfodais