Gwaith Cartref 11.2.19

Tasg 1 (erbyn 18/2)

Ysgrifennwch adolygiad o ‘The Breadwinner’ (yn Gymraeg). Tua 300-400 gair sydd ei angen. Hoffwn petaech yn ei deipio ar ddogfen ‘Word’ ar eich cyfrif ‘Hwb’ a’i rannu gyda mi erbyn dydd Llun nesaf (18/2) os gwelwch yn dda. Wedi i chi gael cyfle i’w hail-ddrafftio, byddaf yn anfon yr ymdrechion gorau ymlaen i gystadleuaeth Adolygu Ffilm Eisteddfod yr Urdd.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld enghreifftiau o’r gwaith a oedd yn fuddugol y llynedd.

https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/welsh-review-comp

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen cyfweliad gyda Nora Twomey, cyfarwyddwraig y ffilm.

https://amysmartgirls.com/an-interview-with-nora-twomey-director-of-the-breadwinner-a-new-film-that-tells-the-amazing-f1356f39df2d

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen adolygiadau o’r ffilm ‘The Breadwinner’.

https://www.theguardian.com/film/2018/may/27/the-breadwinner-review-nora-twomey-deborah-ellis-kabul
https://www.empireonline.com/movies/breadwinner/review/

Tasg 2 (erbyn 15/2)

Ewch dros eich geiriau Slick Spelling cyn y prawf fydd yn cael ei gynnal tuag at ddiwedd yr wythnos.