Gwaith Cartref 11.1.19

Tasg 1 (erbyn 17.1)

Dysgwch ddwy bennill gyntaf ‘Fy Ngardd Fach i’ a phennill gyntaf ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn dechrau ymarfer fel dosbarth yr wythnos nesaf.

Tasg 2

Hoffwn petaech yn cwblhau eich tasgau ar Mathletics. Y prif bwrpas yw adolygu ein gwaith adio, tynnu, lluosi a rhannu. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 3

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Slick Spelling yr wythnos nesaf.