Gwaith Cartref 1.2.19

Tasg 1 (erbyn 11/2)
Mae’r tywydd wedi bod yn oer iawn, iawn yn yr Unol Daleithiau yr wythnos hon. Fe arweiniodd hynny at eu harlywydd, Donald Trump, yn anfon y neges canlynol ar ei gyfrif Trydar: “In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What is going on with Global Warming? Please come back fast, we need you!”

Mae Yr Arlywydd Trump o’r farn nad ydy Cynhesu Byd-Eang yn rhywbeth y dylem boeni amdano gan nad ydy, yn ei farn ef, yn digwydd go iawn. Eich tasg dros yr wythnos nesaf yw dod o hyd i ffeithiau a gwybodaeth sydd unai’n cefnogi honiad Donald Trump, neu’n ei wrth-brofi h.y. unai’n cytuno neu anghytuno gydag o. Gallwch gofnodi’r nodiadau yma (yn Saesneg os gwelwch yn dda) ar ddogfen Word ar ei cyfrif Microsoft 365 ar Hwb. Ceisiwch ddod o hyd i o leiaf 15 ffaith neu ddarn o wybodaeth.

Dyma restr o wefannau a allai fod yn fuddiol:
https://climate.nasa.gov/evidence/
https://www.wwf.org.uk/updates/10-myths-about-climate-change
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-real/
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-is-climate-change/
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/

Tasg 2 (erbyn 8/2)

Dysgwch weddill ‘Fy Ngardd Fach i’ a ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn parhau i ymarfer yr wythnos nesaf.

Tasg 3

Mae’n rhaid i bob un ohonoch gwblhau eich tasgau ar Mathletics. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 4

Dysgwch sut i sillafu’r geiriau isod ar gyfer eich prawf Sillafu Slic.

Wythnos 7  – us   ych  

poenus (painful) gwrthrych (object) gwrych (hedge)
taclus (object) henffych (a form of greeting)
gwarthus (disgraceful) bresych (cabbage)
anlwcus (unlucky) gennych (you have)
cariadus (loving) ydych (are you…)