Dyddiadau pwysig Blwyddyn 1!

Dyma restr o ddyddiadau pwysig Blwyddyn Un.

Trefn cyfnewid llyfrau darllen:

Dydd Llun: Grŵp Llyfr

Dydd Mawrth: Grŵp Awdur

Dydd Iau: Grŵp Broliant

Dydd Gwener: Grŵp Teitl

Cofiwch ddod â bag darllen, llyfr darllen a chofnod darllen ar y diwrnodau uchod!

Ymarfer Corff:

Bore dydd Mawrth a bore dydd Gwener.

Cofiwch ddod â chit addas (trowsus hir a siwmper/siaced yn y gaeaf!).

Gwaith Cartref:

Byddaf yn casglu llyfrau gwaith cartref ar ddydd Mercher (oni bai ei fod wedi cael ei nodi’n wahanol ar y slip).