Menter a Busnes

Cynhelir ein hwythnos Menter a Busnes yn ystod yr wythnos yn dechrau 12/02/18

Fe fydd plant Bl 1 i Fl 6 yn cynllunio, creu a gwneud nwyddau ar gyfer ein Ffair Menter Busnes ar brynhawn Gwener Chwefror 16eg.

Y nod yw i wneud elw!