CRhA

Mer 9/10 – Cyfarfod CRhA , 7yh yn  Ystafell Staff YMB, croeso i bawb

Gwe 27/09 –   Sêl gacennau (Bl.1)

Mer 16/10 –   Cwis tafarn

Gwe 25/10  –    Sêl gacennau (Bl.2)

Iau 7/11 – Disgo’r Hydref

Maw 19/11  – Cyfarfod CRhA, 7.00y.h, YMB

Gwe 29/11  – Ffair Aeaf a Sêl gacennau (Bl.3)

Iau 12/12 –  Cwis teuluol a charolau

Mer 15/01/20 – Cyfarfod CRhA, 7.00y.h, YMB

Gwe 24/01  –  Sêl gacennau Santes Dwynwen (Bl.4)

Gwe 24/03   – Sêl gacennau (bl.5) *falle yn newid, yn ddibynnol ar ddyddiad yr Eisteddfod Gylch

Iau 2/04   – Disgo’r Pasg

Gwe 24/04  –    Sêl gacennau (Derbyn)

Sad 16/05   Diwrnod i wneud gwahaniaeth

Sad 27/06  – Ffair Haf a  Sêl gacennau (Meithrin)*falle yn newid, yn ddibynnol ar ddyddiad Tafwyl

Iau 16/07  –  Disgo’r Haf