Cyflwyniadau ‘Pirates’

Dyma ddetholiad o waith y dosbarth yn cyflwyno gwybodaeth am sut gwnaethpwyd y ffilm ‘The Pirates…In an Adventure with Scientists!’ Fel rhan o’r gwaith casglu gwybodaeth, defnyddiodd y disgyblion y rhyngrwyd a gwylio rhaglen sydd ar gopi DVD o’r ffilm. Cafodd y cyflwyniadau eu creu trwy gyd-weithio ar HWB, gyda rhai ar yr iPads ac eraill ar y gliniaduron.

Pirates1

Presentation

Pirates2

Pirates

Pirates presentation

HOW THEY MADE THE PIRATES-1