Newyddion

Fideos Patagonia Blwyddyn 6

Tuesday, November 24th, 2015

Cliciwch yma i wylio fideos Blwyddyn 6 am hanes y Cymry’n mynd i Batagonia ym 1865.

Wythnos E-Ddiogelwch

Monday, November 23rd, 2015

Cliciwch yma er mwyn darllen mwy o wybodaeth am ein hwythnos E-Ddiogelwch diweddar.

Ysgol Mynydd Bychan ar S4C fel rhan o ddathliadau T. Llew Jones

Tuesday, October 6th, 2015

Bydd S4C yn darlledu rhaglenni am fywyd a gwaith yr awdur T Llew Jones i nodi canmlwyddiant ei eni ym mis Hydref. Bydd pecyn o raglenni difyr i gyd-fynd â phen-blwydd geni’r cawr llenyddol, a aned ym Mhentre-cwrt ger Llandysul ar 11 Hydref 1915.  Mae’r cyfan yn dechrau gyda’r rhaglen ddogfen T Llew Jones nos Fawrth, 6 Hydref (Heno am 9:30yh) wedi’i chyflwyno gan Beti George. Bydd disgyblion yr ysgol yn ymddangos ar y rhaglen! Cofiwch wylio!

Trefniadau’r tymor newydd

Friday, August 28th, 2015

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r gwyliau! Bydd yr Ysgol ar agor i staff yn unig dydd Mawrth (1/9) a dydd Mercher (2/9) nesaf, ac ar agor i’r disgyblion o ddydd Iau (3/9). Dylai fod pob disgybl Meithrin a Derbyn wedi derbyn gwybodaeth ynglŷn â’u dyddiadau cychwyn. Cofiwch fod y gloch yn canu am 8.55 gyda phlant y Derbyn yn ymgasglu ar yr iard o flaen yr ysgol  a Blynyddoedd 1-6 ar yr iard gefn.

Tiwtor Mathemateg – ap newydd!

Friday, July 17th, 2015

Gwnewch ymdrech os gwelwch yn dda i lawrlwytho a defnyddio’r app ‘Tiwtor Mathemateg’ yn ystod y gwyliau – mae’n ‘ap’ gwych ar gyfer adolygu’r sgiliau rhif hollbwysig yna cyn i chi ddychwelyd ym mis Medi. Cwmni o’r enw ‘Daydream Education’ sydd wedi ei greu. Cofiwch hefyd fod modd i chi lawrlwytho rhai o’n profion mathemateg wythnosol o’n gwefan trwy wasgu yma.

Y Faner Werdd

Friday, July 10th, 2015

Llongyfarchiadau anferthol i Miss Roberts a chriw y Cyngor Eco am ennill ‘Y Faner Werdd’ i’r ysgol! Diolch am eich gwaith caled trwy gydol y flwyddyn!

Mabolgampau’r Ysgol

Wednesday, July 8th, 2015

Llongyfarchiadau enfawr i bawb am gystadlu mor frwd yn ein Mabolgampau y bore yma ac yn arbennig i lys Tywi ar eu buddugoliaeth! Diolch i bawb a fu’n rhan o’r trefnu a diolch i’r rhieni am eu cefnogaeth!

Canlyniadau Profion Cenedlaethol

Thursday, July 2nd, 2015

Bydd canlyniadau’r Profion Cenedlaethol yn eich cyrraedd heddiw – dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth!

Dathlu’r Celfyddydau

Thursday, June 25th, 2015

Diolch i Miss Davenport a phawb arall a fu’n cefnogi am eu gwaith gwych yn paratoi’r dathliad o’r Celfyddydau yng Nghapeli Mynwent Cathays brynhawn dydd Mawrth.

Llwyddiant i’r Rocyrs

Thursday, June 25th, 2015

Llongyfarchiadau anferthol i’r ‘Rocyrs’ am eu perfformiad ar raglen ‘Ffeil’ nos Lun (14/6).