Newyddion

Ffair Haf CRhA 23.6 / PTA Summer Fair 23.6

Wednesday, June 13th, 2018

Ysgol AR AGOR 19.3.18

Thursday, March 1st, 2018

Ysgol ar agor fel arfer yfory (19.3.18) / School open as usual tomorrow (19.3.18)

Cwis Nadolig 2017

Thursday, December 21st, 2017

Dyma’r atebion ar gyfer cwis ddoe!

Cwis Cyngerdd Nadolig 2017 – Atebion

Blog Blwyddyn 6 4.11.16

Friday, November 4th, 2016

Yr wythnos hon, dechreuon ni ysgrifennu ein disgrifiadau o Flanimals. Ar ddydd Mercher, roedd rhai disgyblion wedi gwneud eu cyflwyniadau llafar am eu hoff gymeriadau cartwn. Clywson ni am Homer Simpson, Obelix a Venellope von Schweetz. Hefyd, dysgon ni sut i ddefnyddio iMovie wrth i ni baratoi am y gwaith o ffilmio Fideo Tiwtoria am ein gwaith gyda’r Criw Clen.

by Ruby

Welcome back!

Wednesday, April 13th, 2016

Welcome back, hopefully you had a chance to relax over the holidays. We are now in our last term in Blwyddyn 3, in addition to the usual summer term activities, Fitness and Health Month, Sports’ Day etc, the class will be visiting the Cardiff Literature Festival on the morning of Wednesday 20th April, to enjoy the company of the ‘Monster Poets’!

We also have the reading and numeracy tests to enjoy.

The Blwyddyn 3 dates are;

Welsh Reading, Wednesday, 4th May

Numeracy Operations Friday 6th May

Numeracy Reasoning Tuesday 10th May

GWYBODAETH BWYSIG I RIENI: Profion Cenedlaethol

Tuesday, April 5th, 2016

Cliciwch yma er mwyn gwylio fideo sydd yn egluro’r Profion Cenedlaethol fydd yn cael eu cynnal ym mis Mai.

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn lawrlwytho llyfryn gwybodaeth am y Profion Cenedlaethol.

Profion darllen a rhifedd yng Nghymru

Sport Relief

Tuesday, March 15th, 2016

Diolch i Freya a Katie o Flwyddyn 6 am gynnal y gwasanaeth y bore yma yn egluro’r hyn y byddan nhw yn ei wneud i gasglu arian tuag at elusen ‘Sport Relief’ y penwythnos yma. Gwych ferched – a phob lwc! Cliciwch yma os hoffech chi eu noddi i gefnogi eu hymdrechion.

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Tuesday, January 26th, 2016

Cyhoeddir deilliannau’r system gategoreiddio ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar wefan Fy Ysgol Leol ar ddydd Iau, Ionawr yr 28ain.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y system.

Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Caerdydd

Tuesday, December 15th, 2015

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd (GGD) yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor am ddim, diduedd ar gyfer teuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn chwilio am wybodaeth a chyngor am wasanaethau cefnogol, darpariaeth gofal plant a gweithgareddau ar gael yng Nghaerdydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Llythyr newyddion diweddaraf

Saturday, November 28th, 2015

Cliciwch yma i ddarllen llythyr newyddion diweddaraf yr ysgol.