Meithrin – Dewi

Athrawon:

Mrs. Laura Dobson; Dydd Llun – Iau

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs. Fflur Ellis –  Dydd Gwener

 

 

 

 

 

CDD: Mrs Claire Slessor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwedl dosbarth – Dewi Sant.

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Dewi Sant. Dyma i chi wybodaeth amdano. Mae’r diwrnod cyntaf o fis Mawrth yn ddydd gwyl ein nawddsant, Dydd Gwyl Dewi Sant. Cafodd ei eni tua’r flwyddyn AD 500, ac yn ôl y sôn bu fyw’n hen iawn – tua chant oed! Y wyrth fwyaf enwog sy’n gysylltiedig â’i enw yw’r hanes amdano’n cyfarch tyrfa fawr a’r bobl yn y cefn yn cwyno nad oedden nhw’n ei weld. Yn ôl y stori, fe gododd y tir o dan ei draed a ffurfio bryn, ac felly roedd pawb yn gallu ei weld!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlunydd Dosbarth Dewi – John Uzzell Edwards

Ysbrydolwyd Uzzell Edwards gan gelf a chrefft Cymraeg a Cheltaidd, gan gynnwys cwiltiau Cymreig, croesfannau Celtaidd a thanysgrifiadau cerrig, teils canoloesol a llawysgrifau hen.

 

Ymarfer Corff – Dydd Gwener 

Sorry, but there aren't any posts in the Meithrin – Dewi category yet.

Search