Meithrin

Geirfa Gwanwyn 2018

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Dewi Sant. Dyma i chi wybodaeth amdano. Mae’r diwrnod cyntaf o fis Mawrth yn ddydd gwyl ein nawddsant, Dydd Gwyl Dewi Sant. Cafodd ei eni tua’r flwyddyn AD 500, ac yn ôl y sôn bu fyw’n hen iawn – tua chant oed! Y wyrth fwyaf enwog sy’n gysylltiedig â’i enw yw’r hanes amdano’n cyfarch tyrfa fawr a’r bobl yn y cefn yn cwyno nad oedden nhw’n ei weld. Yn ôl y stori, fe gododd y tir o dan ei draed a ffurfio bryn, ac felly roedd pawb yn gallu ei weld!

Athrawes: Laura Dobson/Fflur Ellis

CDD – Claire Slessor, Lisa Powell & Leah Banfield
Chwedl y Dosbarth – Dewi Sant
Artist y Dosbarth – John Uzzell Edwards
Gwersi Ymarfer Corff – Dyddiau Gwener

Meithrin 2017-18

Thursday, July 20th, 2017