Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Blog Blwyddyn 6 13.01.17

Friday, January 13th, 2017

Yr wythnos yma rydyn ni wedi bod yn gwneud gwaith tebygolrwydd ym mathemateg a chwarae y gem gardiau, lle mae Mr Williams yn troi cerdyn chwarae drosodd wedyn mae rhaid i rywun gyfrifo tebygolrwydd y rhif ar y cerdyn nesaf. Hefyd rydym wedi bod yn gwneud gymnasteg yn ein gwersi ymarfer corff.

Raslas Bach a Mawr 30.11.16

Tuesday, December 13th, 2016

postcard-620x860

Enw y sioe aethon ni i’w weld oedd Raslas bach a mawr. Fe welon ni y sioe yng Nghanolfan y mileniwm. Y prif gymeriadau oedd Syr Wynff a Plwmsan a aeth ar anturiaethau anhygoel. Roedd y prif weinidog yn filain ac yn trio torri lawr tŷ Syr Wynff a Plwmsan gan yrru nhw i garchar o’r enw Happy Home ond mae Syr Wynff a Plwmsan yn dianc a rhedeg yn ôl i Gymru. Mae tŷ Syr Wynff a Plwmsan yn rwtsh ratsh ond mae gan ffrind Syr Wynff a Plwmsan (sef Moronwen), sydd yn gyfoethog felly mae’n talu i gael y tŷ nôl yn iawn eto. Mae pawb yn stopio y prif weinidog rhag torri y tŷ. Oherwydd mae etholiad ar fin dod mae Syr Wynff yn rhedeg am brif weinidog ac mae yn ennill yr etholiad ac yn priodi Moronwen.

Yn fy marn i, roedd y prif weinidog yn greulon. Rydw i yn meddwl hyn oherwydd bod hi’n gweiddi ar pawb. Mae Plwmsan yn dwp. Cafodd hyn ei ddangos pan mae’n ysgrifennu ei enw fel ‘plwm2an’ ar ei ddrws ffrynt.

Fy hoff ran o’r sioe oedd pan ddaeth y prif weinidog â JCB i daro tŷ Syr Wynff a Plwmsan ac mae’r cân ‘wrecking ball’ yn cael ei chwarae. Yn fy marn i dyma’r sioe gymraeg gorau erioed oherwydd roedd e’n ddoniol iawn.

Rydym yn ddiolchgar i’r actorion yn enwedig Iwan Charles a Llyr Ifans am chwarae Syr Wynff ab Concord y bos a Plwmsan y twmffat twp. Hefyd diolch i’r holl griw o Theatr Bara Caws am baratoi y sioe.

Gan Steffan Hoogendoorn

Cerddi Ych-a-Fi Roald Dahl

Friday, December 9th, 2016

Dyma Jac Rees o Flwyddyn 6 yn darllen ei gerdd ‘Ych-a-Fi’ am y ‘Bloodbottler’. Daeth ymdrech Jac yn ail mewn cystadleuaeth genedlaethol a gynhaliwyd i ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl. Gwych Jac!

http://www.revoltingrhymers.com/winners/

Cerdd Roald Dahl from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Blog yr Wythnos 18.11.16

Friday, November 18th, 2016

Yr wythnos yma rydym wedi bod yn edrych ar graff bar a graff llinell ym mathamateg. Hefyd rydym ni wedi bod yn dysgu am Plant Mewn Angen ac beth yw gwir ystyr Plant mewn Angen. Dydd Gwener gwisgon ni onesies a phyjamas. Hefyd cawson ni Bake Off. Yn Saesneg  fe ddarllenon ni stori o’r enw ‘The One That Got Away’.

Gan Tomos a Max

 

 

Cystadleuaeth Cerddi Ffiaidd Roald Dahl

Thursday, October 13th, 2016

Cystadleuaeth Roald Dahl – ‘Revolting Rhymers’

Cystadleuaeth Roald Dahl newydd sbon. Cystadlwch yn Gymraeg!

Galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un ddwyieithog ac yn galw ar feirdd ffiaidd ysgolion cynradd Cymru i ysgrifennu’r cerddi mwyaf seimllyd, drygionus ag afiach yn y Gymraeg neu’r Saesneg rhwng 4-30 llinell gan ddefnyddio o leiaf un o gymeriadau Roald Dahl.

Cyfle i ennill:
* iPad mini
* Llyfrau i ti a dy ysgol
* Dy gerdd wedi’i chyhoeddi mewn e-lyfr!

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd yn beirniadu’r cerddi Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys awgrymiadau ffiaidd, ysbrydoliaeth a’r ffurflen gystadlu, cer i www.revoltingrhymers.com

Rhestr cymeriadau- http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/

Enwau’r nofelau yn Gymraeg- https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

#gwlithodgwaelgwachul
#RoaldDahl100Cymru

Blog Blwyddyn 6 7.10

Friday, October 7th, 2016

Yr wythnos hon ym mlwyddyn 6, buom yn ysgrifennu chwedl gwreiddiol ein hunain. Roeddem hefyd wedi dechrau meddwl am ‘Flanimal’ sef anghenfil sydd wedi cael ei greu yn ein dychymyg. Roeddem wedi gwneud mathamateg rhannu a lluosi. Yna ar ddydd Gwener gwnaethon arbrawf i weld pa awyren bapur fyddoi yn teithio bellaf yn gwyddoniaeth.

Gwaith Cartref 7.10.16

Thursday, October 6th, 2016

Cliciwch isod i ddarllen enghraifft o bortread o gymeriad.

Honk

Blog Blwyddyn 6 30.09.16

Friday, September 30th, 2016

Wel am wythnos brysur arall ym Mlwyddyn 6!

Yn gynharach yn yr wythnos, bu’r plant wrthi’n llunio stribed comic yn seiliedig ar chwedl Finn MacColl and The Giant’s Causeway fel rhan o’n dathliadau Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd. Buom wrthi hefyd yn casglu gwybodaeth am Bêl-Droed Gaeleg ac yn llunio poster i gyflwyno’r wybodaeth.

Yn ein gwersi mathemateg, buom yn gweithio ar y sgil o luosi degolion. Cofiwch bod modd defnyddio’r adnoddau sydd ar y wefan hon i ymarfer y sgiliau rhif a’r sgiliau sillafu!

iHub First News

Thursday, September 29th, 2016

Cliciwch isod er mwyn agor iHub First News.

https://ihub.firstnews.co.uk/

Gwaith Cartref Cynllunio Chwedl

Thursday, September 22nd, 2016

Dyma rhai gwefannau a allai fod o gymorth i chi wrth gwblhau eich gwaith cartref yr wythnos hon!

Enghreifftiau o chwedlau

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales/index_cy.html

http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/safle/chwedlau/

http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/chwedlau/

http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/mabinogi/straeon_mabinogi.shtml

Gwybodaeth am sut i gynllunio stori

http://www.bbc.co.uk/cymru/tacteg/cymraeg/ca2/stori/gweithgaredd/dalenffeithiau/act03.shtml