Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Tasg T. Llew Jones

Thursday, October 8th, 2015

Helo Blwyddyn 6,

Eich tasg heddiw yw casglu gwybodaeth am fywyd a gwaith T.Llew Jones. Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth yma er mwyn creu llyfryn gwybodaeth amdano ar Book Creator fydd yn cael ei ddefnyddio gan blant o ddosbarthiadau eraill.

Dyma rhai adnaddau a allai fod o fudd i chi:

Tudalen Wicipedia

Eitem newyddion

Tudalen ar Wefan y BBC

Rydw i hefyd wedi argraffu gwybodaeth i chi amdano.

Pob lwc!

Mr. Williams

Diwrnod T.Llew Jones

Wednesday, October 7th, 2015

Cofiwch fod angen gwisgo i fyny fel gofodwr ar gyfer Diwrnod T.Llew Jones yfory.

Adnoddau Gwaith Cartref

Sunday, October 4th, 2015

Helo Blwyddyn 6,

Dyma ambell beth a allai eich helpu gyda’r gwaith cartref yr wythnos yma.

Cliciwch yma i ddarllen hanes Finn Maccoll.

Cliciwch isod i agor rhestr o wefannau am Bêl-Droed Gaeleg.

Gwefannau Pel-droed Gaeleg Gwefannau Pel-droed Gaeleg

Cliciwch isod i ddarllen Chwedl Branwen.

taflenni ar gyfer y gwaith animeiddio Branwen

hwyl

Mr. Williams

Dydd Mercher y 30ain o Fedi

Wednesday, September 30th, 2015

Heddiw, ysgrifennon ni baragraff yn disgrifio Flanimal afiach ond diddorol. Roedd yna ‘Flanimal’ y tu allan i’r dosbarth yn barod i’n bwyta ni y bore yma wrth i ni ddysgu am rifau cysefin!
oddi wrth Zac ac Oscar

Dydd Iau, y 24ain o Fedi

Thursday, September 24th, 2015

Heddiw, rydyn ni wedi gweld a theimlo dillad ac wedyn rhoi’r  wybodaeth am y defnydd a’r priodweddau mewn tabl.
gan Sam a Jacob

Dydd Mawrth, yr 22ain o Fedi

Tuesday, September 22nd, 2015

Bore ma daeth Mathew Rees i’r dosbarth i siarad am ei waith fel animeiddiwr. Dangosodd glipiau Porffor a Brown a modelau o Wallace a ‘the Pirate Captain’. Prynhawn ma rydyn ni wedi creu byrddau stori Porffor a Brown ein hunain.

gan Marli a Georgia.

Croeso i dudalen Blwyddyn 6

Thursday, June 25th, 2015

Croeso i dudalen Blwyddyn 6. Dewch yn ôl yn fuan i ddarllen y newyddion am y dosbarth!