Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Blog yr Wythnos 18.11.16

Friday, November 18th, 2016

Yr wythnos yma rydym wedi bod yn edrych ar graff bar a graff llinell ym mathamateg. Hefyd rydym ni wedi bod yn dysgu am Plant Mewn Angen ac beth yw gwir ystyr Plant mewn Angen. Dydd Gwener gwisgon ni onesies a phyjamas. Hefyd cawson ni Bake Off. Yn Saesneg  fe ddarllenon ni stori o’r enw ‘The One That Got Away’.

Gan Tomos a Max

 

 

Cystadleuaeth Cerddi Ffiaidd Roald Dahl

Thursday, October 13th, 2016

Cystadleuaeth Roald Dahl – ‘Revolting Rhymers’

Cystadleuaeth Roald Dahl newydd sbon. Cystadlwch yn Gymraeg!

Galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un ddwyieithog ac yn galw ar feirdd ffiaidd ysgolion cynradd Cymru i ysgrifennu’r cerddi mwyaf seimllyd, drygionus ag afiach yn y Gymraeg neu’r Saesneg rhwng 4-30 llinell gan ddefnyddio o leiaf un o gymeriadau Roald Dahl.

Cyfle i ennill:
* iPad mini
* Llyfrau i ti a dy ysgol
* Dy gerdd wedi’i chyhoeddi mewn e-lyfr!

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd yn beirniadu’r cerddi Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys awgrymiadau ffiaidd, ysbrydoliaeth a’r ffurflen gystadlu, cer i www.revoltingrhymers.com

Rhestr cymeriadau- http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/

Enwau’r nofelau yn Gymraeg- https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

#gwlithodgwaelgwachul
#RoaldDahl100Cymru

Blog Blwyddyn 6 7.10

Friday, October 7th, 2016

Yr wythnos hon ym mlwyddyn 6, buom yn ysgrifennu chwedl gwreiddiol ein hunain. Roeddem hefyd wedi dechrau meddwl am ‘Flanimal’ sef anghenfil sydd wedi cael ei greu yn ein dychymyg. Roeddem wedi gwneud mathamateg rhannu a lluosi. Yna ar ddydd Gwener gwnaethon arbrawf i weld pa awyren bapur fyddoi yn teithio bellaf yn gwyddoniaeth.

Gwaith Cartref 7.10.16

Thursday, October 6th, 2016

Cliciwch isod i ddarllen enghraifft o bortread o gymeriad.

Honk

Blog Blwyddyn 6 30.09.16

Friday, September 30th, 2016

Wel am wythnos brysur arall ym Mlwyddyn 6!

Yn gynharach yn yr wythnos, bu’r plant wrthi’n llunio stribed comic yn seiliedig ar chwedl Finn MacColl and The Giant’s Causeway fel rhan o’n dathliadau Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd. Buom wrthi hefyd yn casglu gwybodaeth am Bêl-Droed Gaeleg ac yn llunio poster i gyflwyno’r wybodaeth.

Yn ein gwersi mathemateg, buom yn gweithio ar y sgil o luosi degolion. Cofiwch bod modd defnyddio’r adnoddau sydd ar y wefan hon i ymarfer y sgiliau rhif a’r sgiliau sillafu!

iHub First News

Thursday, September 29th, 2016

Cliciwch isod er mwyn agor iHub First News.

https://ihub.firstnews.co.uk/

Gwaith Cartref Cynllunio Chwedl

Thursday, September 22nd, 2016

Dyma rhai gwefannau a allai fod o gymorth i chi wrth gwblhau eich gwaith cartref yr wythnos hon!

Enghreifftiau o chwedlau

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales/index_cy.html

http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/safle/chwedlau/

http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/chwedlau/

http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/mabinogi/straeon_mabinogi.shtml

Gwybodaeth am sut i gynllunio stori

http://www.bbc.co.uk/cymru/tacteg/cymraeg/ca2/stori/gweithgaredd/dalenffeithiau/act03.shtml

Llun Dosbarth Cwmni Tempest

Wednesday, April 13th, 2016

Cofiwch fod Blwyddyn 6 yn tynnu llun dosbarth yn y bore.

Fideos Patagonia Blwyddyn 6

Tuesday, November 24th, 2015

Gwybodaeth Llangrannog

Saturday, October 17th, 2015

Dyma wybodaeth am yr hyn y dylech ddod hefo chi i Langrannog.

Llythyr Llangrannog Hydref 2015

Gwyb. Gyff. Cymraeg