Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Llun Dosbarth Cwmni Tempest

Wednesday, April 13th, 2016

Cofiwch fod Blwyddyn 6 yn tynnu llun dosbarth yn y bore.

Fideos Patagonia Blwyddyn 6

Tuesday, November 24th, 2015

Gwybodaeth Llangrannog

Saturday, October 17th, 2015

Dyma wybodaeth am yr hyn y dylech ddod hefo chi i Langrannog.

Llythyr Llangrannog Hydref 2015

Gwyb. Gyff. Cymraeg

Dydd Mawrth y 13eg o Hydref

Tuesday, October 13th, 2015

Heddiw rydym ni wedi bod yn astudio gwahanol fathau o esgidau e.e.

esgidiau drewllyd pel droed  Mr.Williams, esgidiau bale, esgidiau rhedeg a flippers.

A rydym ni hefyd wedi fod yn astudio eu gwahaniaethau a’u defnyddiau.

Vic ac Ocean

Tasg T. Llew Jones

Thursday, October 8th, 2015

Helo Blwyddyn 6,

Eich tasg heddiw yw casglu gwybodaeth am fywyd a gwaith T.Llew Jones. Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth yma er mwyn creu llyfryn gwybodaeth amdano ar Book Creator fydd yn cael ei ddefnyddio gan blant o ddosbarthiadau eraill.

Dyma rhai adnaddau a allai fod o fudd i chi:

Tudalen Wicipedia

Eitem newyddion

Tudalen ar Wefan y BBC

Rydw i hefyd wedi argraffu gwybodaeth i chi amdano.

Pob lwc!

Mr. Williams

Diwrnod T.Llew Jones

Wednesday, October 7th, 2015

Cofiwch fod angen gwisgo i fyny fel gofodwr ar gyfer Diwrnod T.Llew Jones yfory.

Adnoddau Gwaith Cartref

Sunday, October 4th, 2015

Helo Blwyddyn 6,

Dyma ambell beth a allai eich helpu gyda’r gwaith cartref yr wythnos yma.

Cliciwch yma i ddarllen hanes Finn Maccoll.

Cliciwch isod i agor rhestr o wefannau am Bêl-Droed Gaeleg.

Gwefannau Pel-droed Gaeleg Gwefannau Pel-droed Gaeleg

Cliciwch isod i ddarllen Chwedl Branwen.

taflenni ar gyfer y gwaith animeiddio Branwen

hwyl

Mr. Williams

Dydd Mercher y 30ain o Fedi

Wednesday, September 30th, 2015

Heddiw, ysgrifennon ni baragraff yn disgrifio Flanimal afiach ond diddorol. Roedd yna ‘Flanimal’ y tu allan i’r dosbarth yn barod i’n bwyta ni y bore yma wrth i ni ddysgu am rifau cysefin!
oddi wrth Zac ac Oscar

Dydd Iau, y 24ain o Fedi

Thursday, September 24th, 2015

Heddiw, rydyn ni wedi gweld a theimlo dillad ac wedyn rhoi’r  wybodaeth am y defnydd a’r priodweddau mewn tabl.
gan Sam a Jacob

Dydd Mawrth, yr 22ain o Fedi

Tuesday, September 22nd, 2015

Bore ma daeth Mathew Rees i’r dosbarth i siarad am ei waith fel animeiddiwr. Dangosodd glipiau Porffor a Brown a modelau o Wallace a ‘the Pirate Captain’. Prynhawn ma rydyn ni wedi creu byrddau stori Porffor a Brown ein hunain.

gan Marli a Georgia.