Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Gwaith Cartref 17.11

Friday, November 17th, 2017

Tasg 1 (erbyn dydd Mercher – 22/11)

Yr wythnos hon, eich gwaith cartref yw i gynllunio chwedl.

Gallech wneud hyn mewn sawl ffordd. Un dewis yw i ddefnyddio’r adnoddau sydd ar waelod y neges hon, ond nid yw hynny’n orfodol. Mae rhai ohonoch yn hoff o ysgrifennu nodiadau neu lunio map meddwl tra bo’r gweddill ohonoch yn hoffi dechrau ysgrifennu’r chwedl yn eich llyfrau gwaith cartref fel rhan o’r broses gynllunio – mae’r ddwy ffordd yn dderbyniol.

Cofiwch am y M.P.LL ar gyfer Ysgrifennu Chwedl!

  • Cyflwyno problem a’i ddatrys
  • Gwrthdaro rhwng unigolion neu grwpiau o bobl
  • Cymeriadau, creaduriaid neu wrthrychau gyda phwerau hudol
  • Cymeriadau yn cael eu hanfon ar gyrch neu gyrchoedd (‘cyrch’ yw ‘mission‘)
  • Disgrifiadau o gymeriadau a lleoliadau – gan gynnwys defnydd o gyffelybiaethau, trosiadau ac anosoddeiriau diddorol
  • Gosod deialog yn gywir
  • Agoriadau amrywiol – gan gynnwys defnydd o ferfau cryno
  • SPPLAT – gan gynnwys treiglo ansoddeiriau yn dilyn ‘yn’ a defnydd cywir o’r collnod

Gwaith Gwil Garw

Os ydych chi’n dewis parhau gyda’r llinyn stori wedi ei sbarduno gan Gwil Garw – yna cliciwh isod am fwy o wybodaeth am y cymeriadau ac ati. Gallech barhau gyda’r gwaith y gwnaethoch yn y dosbarth gyda Miss Harries brynhawn dydd Iau fel rhan o’r gwaith cynllunio.

http://mellten.com/straeon/gwil-garw

Bydd yr adnoddau isod hefyd yn eich cefnogi wrth gynllunio –

worksheet1_cym-GwilGarw

GACA Chwedl

12 Cam yr Arwr

Mae’n bosib y byddwch yn dymuno defnyddio 12 Cam yr Arwr i gynllunio eich chwedl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am 12 Cam yr Arwr – http://www.storyboardthat.com/articles/e/heroic-journey

Gallech hefyd ddefnyddio’r adnodd isod i’ch helpu wrth gynllunio – ond cofiwch mai yn y Gymraeg y dylech fod yn cynllunio!!

HerosJourneyWritingAssignment

Chwedlau

Am fwy o wybodaeth am chwedlau’n gyffredinol – cliciwch ar yr adnoddau isod –

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales/index_cy.html
http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/safle/chwedlau/
http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/chwedlau/
http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/mabinogi/straeon_mabinogi.shtml

Tasg 2

Defnyddiwch yr adnoddau yma er mwyn ymarfer eich sgiliau sillafu yn barod ar gyfer y prawf sillafu Slick Spelling fydd yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref 10.11.17

Thursday, November 9th, 2017

Tasg 1

Lluniwch boster (yn Gymraeg) ar y thema ‘Hiliaeth. Rydw i am roi ‘stop’ arno’. (‘Racism. It stops with me.)

Dyma gyfle eto eleni i gefnogi ymgyrch ‘Race Equality First’ drwy gystadlu a chyflwyno poster ar gyfer Calendr. Gallech ennill taleb £50 a hefyd taleb o £150 i’r ysgol. Bydd yr enillwyr hefyd yn ennill tystygrif a chyfle i fynychu cinio lawnsio y Poster a’r Calendr.

Mae angen i’r poster for yn lliwgar a gwnewch eich gorau i feddwl am syniad unigryw. Mae angen i’r posteri gyrraedd yr ysgol erbyn dydd Iau, 16/11/17. Gweler y daflen am fwy o wybodaeth.

Tasg 2

Tasg 3

Dyma y geiriau Sillafu Slic yr wythnos hon. Bydd y Prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos. Mae’r geiriau mewn ‘bold’ yno i herio’r disgyblion os ydyn nhw awyddus i roi cynnig arnyn nhw.

Wythnos 3 –  il   ill   in

cynnil (economical / subtle) Mehefin(June) sillafu(to spell)
eiddil(slender / slight) penillion(verses) ceginoedd(kitchens)
pennill(verse) cynefinoedd(habitats) pwdinau(desserts)
cynefin(habitat) miliwn(million) melinau (windmills)
megin(bellows) hiliol(racist) brenhinoedd(kings)

Timestables Rockstars

Tuesday, November 7th, 2017

https://ttrockstars.com

Your family, school or organisation

Ysgol Mynydd Bychan, Cardiff

Gwaith Cartref Hanner Tymor

Thursday, October 19th, 2017

Tasg 1

Ewch ar wefan www.sumdog.com er mwyn creu eich cymeriad, chwarae’r gemau sydd yno (ac ymarfer eich sgiliau rhifedd ar yr un pryd!)

Tasg 2

Defnyddiwch yr adnoddau yma er mwyn ymarfer eich sgiliau sillafu yn barod ar gyfer y prawf sillafu Slick Spelling fydd yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos gyntaf wedi i ni ddychwelyd o’n gwyliau.

Tasg 3

Darllen, darllen, darllen, darllen, darllen, darllen, darllen…ac yn y blaen!

Gwefan ddefnyddiol er mwyn creu awyren bapur

Wednesday, October 18th, 2017

http://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2

Gwaith Cartref 13/10

Thursday, October 12th, 2017

Dyma’r tasgau i chi weithio arnyn nhw yn ystod yr wythnos nesaf.

Tasg 1 (erbyn 13/10)

Cynllunio portread o Flanimal dychmyngol (yn Saesneg). Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch helpu i wneud cynllun manwl yn eich llyfrau Gwaith Cartref. Mae cynllun manwl yn hanfodol bwysig ond fe gewch hefyd dynnu llun o’ch Flanimal os yw hynny yn eich helpu. Gadewch i’ch dychymyg fynd i unrhyw gyfeiriad!!

Cliciwch isod i lawrlwytho’r adnoddau.

 

Flanimals Planning Helpsheet

Flanimals

Honk

Flanimal Helpsheet 3

Tasg 2 (erbyn 13/10)

Dyma y geiriau Sillafu Slic yr wythnos hon. Bydd y Prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos. Mae’r geiriau mewn ‘bold’ yno i herio’r disgyblion os ydyn nhw awyddus i roi cynnig arnyn nhw.

 

Wythnos 2 –  rr

barrug (frost) torrais (I broke) gyrru (to drive)
byrrach (shorter) torrwr (cutter)
byrraf (shortest) tyrrau (towers)
gyrrodd (he/she drove) pentyrru (to pile)
sarrug (sullen) tyrrodd (…came in droves)

Fideos defnydidol i adolygu’r gwaith adio a thynnu ffracsiynau

Friday, October 6th, 2017

Gwyliwch y fideo isod i adolygu sut mae newid rhwng ffracsiynau pendrwm a rhifau cymysg:

Gwyliwch y fideo isod er mwyn adolygu sut mae adio a thynnu ffracsiynau hefo enwaduron hafal:

Gwyliwch y fideos isod er mwyn adolygu sut mae adio a thynnu ffracsiynau gydag enwaduron gwahanol. Dewiswch chi pa ddull yr ydych chi’n ei hoffi fwyaf:

Gwaith Cartref 6.10

Thursday, October 5th, 2017

Tasg 1 (erbyn 11/10) 

Ers dechrau’r tymor, rydym wedi bod yn brysur yn gweithio ar y sgiliau canlynol: adio, tynnu, lluosi, rhannu.

Rwyf wedi rhoi cyfres o gwestiynau i chi i’w cwblhau erbyn dydd Mercher nesaf er mwyn adolygu’r gwaith yr ydym wedi ei wneud hyd yma.

Rydw i eisiau i chi wneud y gwaith yma yn eich llyfrau gwaith cartref a chofiwch ddangos eich gwaith cyfrifo. Dim defnyddio cyfrifiannell y tro hwn! Cofiwch hefyd ddefnyddio’r gwrthdro i wirio eich atebion!

Cliciwch yma i wylio fideos Mr. Powell yn dangos i chi sut i wneud gwahanol fathau o symiau.

Tasg 2 (erbyn 11/10)

Defnyddiwch yr adnoddau sydd ar ein gwefan er mwyn adolygu ar gyfer y prawf Slick Spelling Saesneg fydd yn cael ei gynnal ddydd Mercher nesaf. Gallwch ddod o hyd iddyn nhw trwy glicio yma.

Ymweliad Mr Rees

Thursday, October 5th, 2017

Daeth Mr Rees i fewn i ddangos ni modelau animeiddio ac animeiddiadau. Yn gyntaf, dangosodd Mr Rees fodel o Timmy o’r gyfres “Timmy Time” , model o’r capten o’r ffilm “Pirates” a ci bach, hefyd o’r gyfres “Timmy Time”. Hefyd, dangosodd glip o animeiddiad o Noa a Jac Rees yn troi’n archawyr! A dangosodd animeiddiad Stopio-Ffram am y Nadolig! Pasiodd y modelau o gwmpas y dosbarth, hefyd pasiodd sgerbwd y modelau o gwmpas. Y sgerbwd yw y peth sy’n caniatau i’r modelau symud fel pobl! Roedd barf y capten wedi pydru tipyn ac roedd yn teimlo’n frau iawn! Roedd pen y capten yn dod bant! Ac roedd gwaelod ei ben yn dod bant hefyd! Roedd y model o Timmy o “Timmy Time” môr fflwfflyd ac yn arw hefyd. Diolch Mr Rees am ddangos i ni yr holl animeiddiadau – roedd yn sesiwn hwyliog dros ben! Diolch. – Alisha

Mr Rees’ visit

Thursday, October 5th, 2017

On Friday morning Mr.Rees visited our school to talk about his job at Aardman studios. Mr.Rees showed us models of Timmy from Timmy Time,The Pirate Captain from Pirate , a dog from Timmy Time and a wire model to show what was inside the models.

Mr.Rees made two short films like the one with his two sons Jac and Noa  as super heroes and a  Christmas morning after a child got a remote control for his Nan’s wheelchair. We all enjoyed listening to Mr Rees talk about his work – even Miss.Evans. Thank you Mr.Rees for visiting our school. – Ellis