Blwyddyn 5

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Y Dywysoges Gwenllian. Dyma i chi wybodaeth amdani.

Gwenllian oedd merch Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru (“Llywelyn Ein Llyw Olaf”). Ar ôl marwolaeth Llywelyn ym 1282, daeth Cymru i gyd dan reolaeth y Brenin Edward I o Loegr. Anfonodd Edward Gwenllian, a oedd yn faban blwydd oed,i leiandy yn Lloegr fel na châi blant a allai adnewyddu annibyniaeth Cymru. Bu Gwenllian yn byw yno hyd ei marwolaeth 53 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn anymwybodol o’i llinach.

Athro: Marc Jon Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) –  Gwyn Morgan
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Gillian Clarke
Chwedl y Dosbarth – Gwenllian
Artist y Dosbarth – Kyffin Williams

Blog Bl.5 3.2.17

Friday, February 3rd, 2017

Edrychon ni ar erthyglau papur newydd i baratoi at ysgrifennu erthyglau ein hunain am yr Ail Ryfel Byd.

Trafodon ni’r sefyllfa yn America a phenderfynodd rhai ysgrifennu llythyr at Donald Trump,Theresa May a Carwyn Jones i fynegi ein barn.

Gwnaethon ni linell amser gyda hen ddarnau o arian o 1806 i 2016!

Blog gan Beth a  Elena

Blog Blwyddyn 5 13.1.17

Friday, January 13th, 2017

Ers dechrau’r tymor, rydym wedi cychwyn ar y gwaith o astudio’r Ail Ryfel Byd. Dechreuon ni ddarllen ‘Goodnight Mr Tom’ a ‘Sais ydi o Miss’ gan Brenda Wyn Jones. Ysgrifennon ni sgriptiau’r wythnos yma’n seiliedig ar ‘Sais ydy o Miss’. Rydym ni wrth ein boddau gyda’r nofel hon hyd yn hyn. Rydym ni hefyd wedi llunio llinell amser am yr Ugeinfed Ganrif a’r Ail Ryfel Byd.

gan Dylan a Henry

Blog yr Wythnos 18.11.16

Friday, November 18th, 2016

Dydd Gwener gwisgon ni ein pyjamas a dod a phunt i’r ysgol. Casglon ni dros £26 ym mlwyddyn pump. Cawsom hwyl yn ein pyjamas! Byddwn ni’n cael gwybod ein rhannau ar gyfer y Sioe Nadolig yr wythnos nesaf.

gan Abbie,Emily a Beth.

Blog Blwyddyn 5 4.11.16

Friday, November 4th, 2016

Dydd Mawrth nesaf (8.11.16) byddwn yn cerdded draw i Fynwent Cathays 9:45 i gymryd rhan yng ngwasanaeth y cofio. Croeso i chi ymuno gyda ni.

O diar! Mae ein dosbarth yn drewi o arogl ffrwythau sy’n pydru oherwydd ein ymchwiliad gwyddonol! Bydd y drewdod Ddydd Llun yn erchyll!

Gan Lloyd a Mustafa

Cystadleuaeth Cerddi Ffiaidd Roald Dahl

Thursday, October 13th, 2016

Cystadleuaeth Roald Dahl – ‘Revolting Rhymers’

Cystadleuaeth Roald Dahl newydd sbon. Cystadlwch yn Gymraeg!

Galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un ddwyieithog ac yn galw ar feirdd ffiaidd ysgolion cynradd Cymru i ysgrifennu’r cerddi mwyaf seimllyd, drygionus ag afiach yn y Gymraeg neu’r Saesneg rhwng 4-30 llinell gan ddefnyddio o leiaf un o gymeriadau Roald Dahl.

Cyfle i ennill:
* iPad mini
* Llyfrau i ti a dy ysgol
* Dy gerdd wedi’i chyhoeddi mewn e-lyfr!

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd yn beirniadu’r cerddi Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys awgrymiadau ffiaidd, ysbrydoliaeth a’r ffurflen gystadlu, cer i www.revoltingrhymers.com

Rhestr cymeriadau- http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/

Enwau’r nofelau yn Gymraeg- https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

#gwlithodgwaelgwachul
#RoaldDahl100Cymru

Blog Blwyddyn 5 7.10.16

Friday, October 7th, 2016

Yr wythnos hon, darllenon ni Stori o India gan y cawr o awdur T.Llew Jones. Hefyd, defnyddion ni ap tiwtor mathemateg er mwyn datblygu ein sgiliau rhannu. (gan Beth a Tomos)

Blog Blwyddyn 5 30.09.16

Friday, September 30th, 2016

Yr wythnos hon, mae Blwyddyn 5 wedi bod yn paratoi cyflwyniad ar gyfer dadl yn seiliedig ar ein nofel ddosbarth – Kensuke’s Kingdom.

A ydych chi o blaid ynteu yn erbyn y syniad o’r teulu yn hwylio o amgylch y Byd?

Cerdyn post

Wednesday, April 13th, 2016

Os nad ydych wedi gyrru eich cerdyn post i’r ysgol(neu ddod a fo i’r ysgol) , plis sicrhewch ei fod yn cyrraedd erbyn Dydd Gwener. Diolch!

Croeso i dudalen Blwyddyn 5

Thursday, June 25th, 2015

Croeso i dudalen Blwyddyn 5. Dewch yn ôl yn fuan i ddarllen y newyddion am y dosbarth!