Blwyddyn 5 – Rhys a Meinir

Athro dosbarth Blwyddyn 5 yw Mr. Marc Jon Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae ein dosbarth wedi cael ei enwi ar ôl chwedl Rhys a Meinir. Dyma grynodeb o’r stori gan ddisgyblion Blwyddyn 5.

 

 

 

 

Amser maith yn ôl, roedd Rhys a Meinir yn byw mewn pentre yng Ngogledd Cymru o’r enw Nant Gwrtheyrn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd tad Meinir, Ifan yn gobeithio y byddai Rhys a Meinir yn priodi pan fyddant yn hÿn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn dangos ei fod yn caru Meinir, cerfiodd Rhys siâp calon a’u blaenlythrennau ar y goeden dderwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn unol â thraddodiad y cyfnod, ar ddiwrnod y briodas aeth Meinir i guddio oddi wrth Rhys. Fe aeth i guddio yn hollt y goeden dderwen.

Dyletswydd Rhys a’i ffrindiau oedd dod o hyd iddi, ond yn anffodus, ni lwyddasant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrodd Rhys ei galon, a threuliodd weddill ei ddyddiau yn crwydro’r wlad yn chwilio am ei gariad.

Un noson stormus aeth i eistedd o dan canghennau’r dderwen er mwyn cysgodi rhag y glaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn sydyn, tarodd mellten y dderwen a’i hollti yn hanner. Yng nghanol y goeden ymddangosodd sgerbwd Meinir mewn ffrog briodas. Wrth i Rhys ymestyn ei law i gyffwrdd a’r sgerbwd, trawodd ail fellten ei gefn a’i ladd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darganfuwyd Rhys a sgerbwd Meinir y diwrnod canlynol ac fe’u claddwyd ym mynwent yr Eglwys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cynhelir ein gwersi Ymarfer Corff ar brynhawniau Mawrth.

 

 

 

 


Bardd ein dosbarth yw Dewi Pws.

 

 

 

 

 

 


Our English class poet is Gillian Clarke

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————-
Chwedl ein Dosbarth – Rhys a Meinir

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————-
Arlunydd ein dosbarth – Kyffin Williams

 

 

 

 

 

 

Sorry, but there aren't any posts in the Blwyddyn 5 – Rhys a Meinir category yet.

Search