Blwyddyn 5

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Y Dywysoges Gwenllian. Dyma i chi wybodaeth amdani.

Gwenllian oedd merch Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru (“Llywelyn Ein Llyw Olaf”). Ar ôl marwolaeth Llywelyn ym 1282, daeth Cymru i gyd dan reolaeth y Brenin Edward I o Loegr. Anfonodd Edward Gwenllian, a oedd yn faban blwydd oed,i leiandy yn Lloegr fel na châi blant a allai adnewyddu annibyniaeth Cymru. Bu Gwenllian yn byw yno hyd ei marwolaeth 53 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn anymwybodol o’i llinach.
Athrawes: Alwen Lewis
CDD – Viv Edwards/Lisa Powell
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Dewi Pws
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Gillian Clarke
Chwedl y Dosbarth – Gwenllian
Artist y Dosbarth – Kyffin Williams

Map Cwricwlwm Bl 5 Gwanwyn 2017

Blog Blwyddyn 5

Friday, February 9th, 2018

Iaith.

Rydym ni wedi bod yn paratoi monolog Gracie Barlow, ifaciwî o’r stori ‘SAIS YDI O , MISS’ gan Brenda Wyn Jones.

Mathematics.

Rydym ni wedi bod yn trin data o  gwestiynau a graffiau gwahanol.

A wedi dysgu pump cam gwahanol;

  1. Gofyn cwestiwn
  2. Casglu data
  3. Arddangos y data
  4. dadansoddi y data
  5. Ateb y cwestiwn

Gan Dyfan a Aaron

9/2/18.

Blog Bl.5 24.11.17

Friday, November 24th, 2017

Buon ni yn edrych ar fapiau o Gymru ac o Gaerdydd.

Roedden ni yn amcangyfrif pellteroedd teithio dros Gymru, ac yn ysgrifennu cyfarwyddiadau i gyrraedd Bae Caerdydd o’r ysgol.

Yn ein gwaith mathemateg , dysgon ni am ffracsiynau, degolion a chanrannau.

 

Blog BL.5

Friday, October 20th, 2017

Iaith

Cynllunion ni neges mewn potel. Rydym angen esgus taw ni yw Meilyr o Teyrnas Kensuke gan Michael Morpugo sy’n  cwympo oddi ar ei long y Ladi Wen yng nghanol storm erchyll ac yn deffro ar ynys ryfedd cyn goroesi  ar ffrwythau a pysgod.

Mathemateg

Rydym ni wedi bod yn gweithio  ar gyfesurynnau.

 

Blog Bl 5 13-10-17

Friday, October 13th, 2017

Saesneg

Rydyn ni wedi bod yn cynnal trafodaeth am Kensuke’s Kingdom gan Michael Morpugo.

Mathemateg

Rydyn ni wedi gwneud gwahanol fathau o luosi.

E.E       846×541=457,686

Addysg Grefyddol

Rydyn ni wedi edrych ar sut mae Iddewon yn dathlu Succot.

Gwyddoniaeth

Yn ein gwersi gwyddoniaeth gadawon ni ffrwythau yn yr haul am 5 diwrnod.

Mabli ac Aaron

Blog Bl.5 3.2.17

Friday, February 3rd, 2017

Edrychon ni ar erthyglau papur newydd i baratoi at ysgrifennu erthyglau ein hunain am yr Ail Ryfel Byd.

Trafodon ni’r sefyllfa yn America a phenderfynodd rhai ysgrifennu llythyr at Donald Trump,Theresa May a Carwyn Jones i fynegi ein barn.

Gwnaethon ni linell amser gyda hen ddarnau o arian o 1806 i 2016!

Blog gan Beth a  Elena

Blog Blwyddyn 5 13.1.17

Friday, January 13th, 2017

Ers dechrau’r tymor, rydym wedi cychwyn ar y gwaith o astudio’r Ail Ryfel Byd. Dechreuon ni ddarllen ‘Goodnight Mr Tom’ a ‘Sais ydi o Miss’ gan Brenda Wyn Jones. Ysgrifennon ni sgriptiau’r wythnos yma’n seiliedig ar ‘Sais ydy o Miss’. Rydym ni wrth ein boddau gyda’r nofel hon hyd yn hyn. Rydym ni hefyd wedi llunio llinell amser am yr Ugeinfed Ganrif a’r Ail Ryfel Byd.

gan Dylan a Henry

Blog yr Wythnos 18.11.16

Friday, November 18th, 2016

Dydd Gwener gwisgon ni ein pyjamas a dod a phunt i’r ysgol. Casglon ni dros £26 ym mlwyddyn pump. Cawsom hwyl yn ein pyjamas! Byddwn ni’n cael gwybod ein rhannau ar gyfer y Sioe Nadolig yr wythnos nesaf.

gan Abbie,Emily a Beth.

Blog Blwyddyn 5 4.11.16

Friday, November 4th, 2016

Dydd Mawrth nesaf (8.11.16) byddwn yn cerdded draw i Fynwent Cathays 9:45 i gymryd rhan yng ngwasanaeth y cofio. Croeso i chi ymuno gyda ni.

O diar! Mae ein dosbarth yn drewi o arogl ffrwythau sy’n pydru oherwydd ein ymchwiliad gwyddonol! Bydd y drewdod Ddydd Llun yn erchyll!

Gan Lloyd a Mustafa

Cystadleuaeth Cerddi Ffiaidd Roald Dahl

Thursday, October 13th, 2016

Cystadleuaeth Roald Dahl – ‘Revolting Rhymers’

Cystadleuaeth Roald Dahl newydd sbon. Cystadlwch yn Gymraeg!

Galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un ddwyieithog ac yn galw ar feirdd ffiaidd ysgolion cynradd Cymru i ysgrifennu’r cerddi mwyaf seimllyd, drygionus ag afiach yn y Gymraeg neu’r Saesneg rhwng 4-30 llinell gan ddefnyddio o leiaf un o gymeriadau Roald Dahl.

Cyfle i ennill:
* iPad mini
* Llyfrau i ti a dy ysgol
* Dy gerdd wedi’i chyhoeddi mewn e-lyfr!

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd yn beirniadu’r cerddi Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys awgrymiadau ffiaidd, ysbrydoliaeth a’r ffurflen gystadlu, cer i www.revoltingrhymers.com

Rhestr cymeriadau- http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/

Enwau’r nofelau yn Gymraeg- https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

#gwlithodgwaelgwachul
#RoaldDahl100Cymru

Blog Blwyddyn 5 7.10.16

Friday, October 7th, 2016

Yr wythnos hon, darllenon ni Stori o India gan y cawr o awdur T.Llew Jones. Hefyd, defnyddion ni ap tiwtor mathemateg er mwyn datblygu ein sgiliau rhannu. (gan Beth a Tomos)