Blwyddyn 4

mj-williams-b4

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Owain Glyndŵr. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Roedd Owain Glyndŵr yn arweinydd o fri ac ef oedd y Cymro olaf i gael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru – a hynny dros 600 mlynedd yn ôl. Arweiniodd wrthryfel hir a ffyrnig yn erbyn coron Lloegr ond aflwyddiannus fu ei ymdrechion yn y pendraw. Does dim cofnod o farwolaeth Owain Glyndŵr ac mae rhai’n credu ei fod yn cysgu mewn ogof yn barod i ddychwelyd rhyw ddydd i arwian y Cymry unwaith eto.

Athro: Marc Jon Williams
CDD – Viv Edwards/Lisa Powell
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Llun a dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Gwyn Morgan
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Roger McGough
Chwedl y Dosbarth – Melangell
Artist y Dosbarth – Tony Goble

Map Cwricwlwm GWANWYN 2017 Bl. 4

Gwers Gwyddoniaeth 21.04.2016

Thursday, April 21st, 2016

Organau’r Corff


Rydyn ni wedi dysgu bod gan y corff mwy o organau na  roedden  ni yn meddwl. Rydym ni wedi bod yn chwarae gem am y corff. Gwnaethom waith – roedd angen i ni labelu y corff.  Fe gawson ni daflen bach i ysgrifennu beth wnaeth ni hoffi am y gwaith a beth hoffwn ni wneud nesaf.

Anna a Kacie
IMG_0090

Scratch!

Thursday, April 14th, 2016

Heddiw, roedd Miss. Williams wedi ein dysgu sut i raglennu. Roeddem ni wedi defnyddio’r rhaglen Scratch i greu robot sy’n sgwrsio drwy ddefnyddio Chatbot. Rydym wedi defnyddio Scratch dwy waith o’r blaen felly roeddem yn gwybod rhywfaint yn barod. Y tro yma, roeddem yn cyd-weithio er mwyn dilyn cyfarwyddiadau ar bapur.

Y tro diwethaf i ni ddefnyddio Scratch, roeddem wedi creu gêm ac roedd e MOR anodd! Ond, daeth yn haws erbyn diwedd y wers.

Diolch am ddarllen,
Henry a Lloyd, Blwyddyn 4.

image[3] image[1] image

Blood!

Wednesday, April 13th, 2016

This half terms theme is ‘Blood, Bones and Gory Bits’.

I would like the pupils to discover which blood group they are. We will use these results to create a graph of data.

Gwaed!

Wednesday, April 13th, 2016

Thema’r hanner tymor yma yw ‘Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd’.

Hoffwn i’r plant ddarganfod pa grwp gwaed mae’nt yn perthyn iddi. Fe fydd y wybodaeth yma yn ein cynorthwyo i greu graff i ddangos grwpiau gwaed y dosbarth.

Nadolig Llawen!

Thursday, December 17th, 2015

Nadolig llawen iawn i blant a theuluoedd Blwyddyn 4. Diolch am eich gwaith caled yn ystod y flwyddyn, ac yn arbennig ar gyfer y gyngerdd Nadolig! Roeddech yn angylion ac yn wyr doeth penigamp!

A very Merry Christmas to the pupils and families of Year 4. Thank you for your hard work during the year, and especially leading up to the Christmas concert! What fantastic angels and wise men you were!