Blwyddyn 4

mj-williams-b4

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Owain Glyndŵr. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Roedd Owain Glyndŵr yn arweinydd o fri ac ef oedd y Cymro olaf i gael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru – a hynny dros 600 mlynedd yn ôl. Arweiniodd wrthryfel hir a ffyrnig yn erbyn coron Lloegr ond aflwyddiannus fu ei ymdrechion yn y pendraw. Does dim cofnod o farwolaeth Owain Glyndŵr ac mae rhai’n credu ei fod yn cysgu mewn ogof yn barod i ddychwelyd rhyw ddydd i arwian y Cymry unwaith eto.

Athro: Marc Jon Williams
CDD – Viv Edwards/Lisa Powell
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Llun a dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Gwyn Morgan
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Roger McGough
Chwedl y Dosbarth – Melangell
Artist y Dosbarth – Tony Goble

Map Cwricwlwm GWANWYN 2017 Bl. 4

Gwaith Cartref 04/05/18

Friday, May 4th, 2018

Eich gwaith cartref wythnos hon fydd i  wylio fideo ‘Dojo’ unwaith eto (rydych wedi ei wylio unwaith yn dosbarth – ‘your brain is like a muscle’ ac yna trafod y cwestiynau sydd ar yr atodiad.
Da iawn chi am weithio mor galed yn ystod yr wythnos a mwynhewch y penwythnos hir!

Big Ideas:
Growth Mindset
www.classdojo.com/BigIdeas/Growth Mindset/Your Brain Is Like a Muscle

gwaith cartref bl.4

Blog Blwyddyn 4

Friday, February 9th, 2018

Dydd Iau daeth mam Gethin i ein dosbarth i siarad am ein teimladau.

Heddiw fe wnaethon ni ysgrifenu stori am Aberfan o safbwynt plentyn gan ddefnyddio llwyth o Wefreiriau!

Gan Gethin a Ruth

Blog Bl 4 24.11

Friday, November 24th, 2017

Rydyn ni wedi  dysgu am ble deithiodd Owain Glyndwr i ymladd ac darganfod ble oedd e’n byw. Ein hoff dasg oedd pan roedd rhaid i ni dynnu llun o gastell amddiffynnol.

 

 

Blog Bl.4

Friday, October 20th, 2017

Yr wythnos yma coginion ni bara soda ac roedd ran fwyaf o’r dosbarth yn hoffi e ond roedd rhai ddim yn ei hoffi!! Bwytasom frecwast yr  oes fictoria. Gwyliodd y dosbarth Ffeil ar S4C i baratoi am wneud erthygl papur newydd ac roedden ni wedi dysgu am storm Ophelia yn Iwerddon. Roedden ni wedi dysgu sut i luosi box a rhannu gyda rhifau dwbl hefo gweddill.

 

Blog Bl 4 13-10-17

Friday, October 13th, 2017

Ym Mlwyddyn 4 roedden ni wedi gwneud dyddiadur am blentyn  oes victoria ac roedd e’n hwyl.

Ym Mathemateg roedden ni wedi dysgu sut i wneud bocsys lluosi.  Jemima a Seren.

Blog Blwyddyn 4 10.3

Friday, March 10th, 2017

Mathemateg

Rydym ni wedi dysgu sut i ddweud faint o’r gloch yw hi a’r cloc digidol ac analog.

Gwyddoniaeth

Fe wnaethon ni waith yn pwyso malwod o’r rhandir. Roedden nhw’n bwyta letys ac yna roedden ni’n eu pwyso nhw eto.

Iaith

Rydyn ni wedi gwneud gwaith ar chwedl Melangell yn ateb cwestiynau ar hanes ei bywyd.

gan Louis, Eva a Medi

Blog Bl.4 3.3.17

Friday, March 3rd, 2017

Ar ddydd Llun edrychom ni ar falwod a darganfyddom ni ddau yng ngardd yr ysgol. Ar ddydd Mawrth edrychom ni ar sut i ysgrifennu adroddiad papur newydd. Yn ein gwersi mathemateg edrychom ni ar siapiau 3D a 2D. Ar ddydd Mercher ysgrifennon ni adroddiadau papur newydd amdan Dewi Sant ac ysgrifennon ni un arall am gêm Cymru yn erbyn Yr Alban, yn anffodus, collodd Cymru! Hefyd ar ddydd Mercher darganfyddon  pwy oedd wedi ennill y cystadleuthau cerdd dant a phwy enillodd y gadair. Ar ddydd Iau adroddon ni yr anthem genedlaethol a canon ni ein can Melangell.

Gan Lily a Finley.

Blog Bl.4 3.2.17

Friday, February 3rd, 2017

Wythnos hon buom yn astudio dreigiau China a Chymru. Rydym nawr yn gwybod hanes y Ddraig goch.

Ym mathemateg rydyn ni’n  dysgu am ffracsiynau.

Bob dydd rydyn ni’n adrodd yr wyddor gyda cerdiau.Gallwn adrodd yr wyddor o fewn 57 eiliad.

Aethon ni i  fynwent ar ddydd Iau,chwilon ni am adar. Roedd llawer o golomenod a gwylanod.

GAN

ELLIE    A    LEAH

Blog Bl.4 13.1.2017

Friday, January 13th, 2017

Ar dydd Llun , aethon ni i Gastell Caerdydd a roedd pawb wedi mynd i’r Air Raid Shelter. Roedd e’n hwyl. Ar ôl hynny aethom ni tu fewn i’r castell  ac roedd na ystafell y bechgyn ac ystafell y merched a tu fewn roedd e’n aur i gyd. Yn olaf gwnaethom ni greu sioe am ddreigiau a thywysogesau.

Ar ddydd Mercher roeddwn ni wedi gwneud cerddoriaeth gyda Mrs Jennifer. Roeddwn ni wedi gwrando ar gân o’r enw  Canon yn D gan Pachabel a roeddwn i yn gwneud cerddoriaeth am y stori Santes Melangell. Yn y prynhawn roeddem ni yn gwneud prawf clic a cura hwn. Ar ddydd Iau cynllunion ni bamffled ‘Ymosod ar Gastell’.

Gan Sophie a Tom

Blog yr Wythnos 18.11.16

Friday, November 18th, 2016

Yn ystod yr wythnos rydym ni wedi bod yn darllen llyfr Sami Sgrap. Rydym ni wedi defnyddio gwefreiriau, agoriadau,  cystyllteiriau ac atalnodi. Ar ddydd Gwener, gwisgon ein pyjamas a chael Bake Off ar gyfer Plant Mewn Angen. Am ein gwaith cartref rydym ni wedi gwneud taflen am robotiaid. Hefyd rydym wedi gwneud gwaith am fagnedau yn TGCH.

Gan Mabli.G a Kobi