Blwyddyn 4

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Owain Glyndŵr. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Roedd Owain Glyndŵr yn arweinydd o fri ac ef oedd y Cymro olaf i gael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru – a hynny dros 600 mlynedd yn ôl. Arweiniodd wrthryfel hir a ffyrnig yn erbyn coron Lloegr ond aflwyddiannus fu ei ymdrechion yn y pendraw. Does dim cofnod o farwolaeth Owain Glyndŵr ac mae rhai’n credu ei fod yn cysgu mewn ogof yn barod i ddychwelyd rhyw ddydd i arwian y Cymry unwaith eto.

Athrawes: Mia James
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Llun a dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Anni Llŷn
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Roger McGough
Chwedl y Dosbarth – Melangell
Artist y Dosbarth – Tony Goble

Blog Bl.4

Friday, January 25th, 2019

 

Heddiw rydym ni gwaith am Santes Dwynwen.

Rydyn ni wedi ysgrifennu cerdd am Aberfan yna dechrau ein gwaith Saesneg am Y Titanic.

Gwanthom  waith rhannu a thynnu yn ein gwersi mathemateg.

 

Blog Bl.4 07/12/2018

Friday, December 7th, 2018

Cymraeg

Rydym wedi cyflwyno gwaith am barch gyda posteri,  powerpoint ac ar ebost.

Gwyddoniaeth

Rydym wedi dysgu bod anifeiliad hefyd yn gallu cydwethio gyda ei gylydd i wneud pethau fel  hela neu casglu bwyd a cyfathrebu.

Mathemateg

Rydym wedi dysgu am arian ac sut i adio arian gyda’i gilydd ac faint o newid sydd ar ôl.

Blog blwyddyn 4

Friday, November 23rd, 2018

Rydyn ni wedi dysgu am Dr Barnardo.

Hefyd naethom ni ddysgu am arian.

Rydyn ni wedi dysgu am dreigladau meddal.

Diolch am ddarllen!

Blog Bl.4

Friday, October 12th, 2018

Rydyn ni wedi ysgryfennu cerdd ‘The Chimney Boy’s Story’ wythnos yma.

Rydyn ni wedi dysgu am rannu wythnos yma.

Rydyn ni wedi creu i movie am y gerdd Pam? gan T. Llew Jones.

Blog Bl.4

Friday, October 5th, 2018

Rydyn ni yn dysgu am Oes Fictoria.

Rydyn ni wedi dysgu cerdd o’r enw the Chimney boy’s Story.

Rydyn ni dysgu sut i wneud  bont fel Isambard.

Wythnos yma dysgon ni sut i luosi.

Gan Tom a Maia

Gwaith Cartref 29/06/2018

Friday, June 29th, 2018

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw i ddod â chrys-t gwyn plaen i mewn erbyn dydd Mawrth. Byddwn yn addurno’r crys-t gydag organnau’r corff yn ystod ein gwers gwyddoniaeth felly peidiwch a dod â chrys smart/newydd!

I blant y côr – ymarferwch y geiriau ar gyfer sioe bl.6 o.g.y.dd.

Cofiwch am ddathliad Tafwyl yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Sadwrn a Sul – dewch yn llu! Mae Mynydd Bychan yn perfformio ar ddydd Sul.

Trac yr wythnos/track of the week (yn Tafwyl ar ddydd Sadwrn!)

Gwaith Cartref 22/06/18

Thursday, June 21st, 2018

Cymraeg – erbyn dydd Mercher y 27ain

Mae hi’n gyfnod cyffrous yn nhymor yr haf eleni gyda gweithgareddau a gyfer y Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles yn cydfynd â Chwpan y Byd a dwi’n siŵr bod rhai ohonoch (a’ch teulu!) wrthi’n gwylio’r gemau! Fel gwaith cartref hoffwn i chi ddewis un wlad sy’n cystadlu yng nghwpan y byd ac yna ymchwilio i ba fwyd sydd yn draddodiadol i’r wlad. Cofnodwch rysáit a hanes y bwyd yn eich llyfrau gwaith cartref.
Sillafu – erbyn dydd Gwener yr 29ain
Ymarfer sillafu y geiriau canlynol (partwm  sg, fft, rt, thr):
dysgu (to teach), ysgol (school), grifft (spawn), cart (cart), sbort (fun), parti (party), llethr (slope), llithren (slide), sathru (tread), athro (teacher), ewythr (uncle), rhuthro (rush), anghraifft (example)

 

Mwynhewch y penwythnos!

 

Trac yr wythnos/Track of the week: ‘Rhedeg i Baris’ – Candelas

Gwaith Cartref 15/06/17

Friday, June 15th, 2018

Cymraeg – erbyn dydd Mawrth y 19fed

Rydym yn paratoi ar gyfer ysgrifennu stori ddychmygol ym mlwyddyn 4. Mae’r dosbarth wrthi’n mwynhau darllen ‘Dosbarth Miss Prydderch: Y Carped Hud’ gan Mererid Hopwood ac yn seiliedig ar hyn wedi meddwl am gymeriad dychmygol eu hunain a chychwyn cynllunio prif ddigwyddiadau’r stori. Ydych chi’n medru meddwl am deitl da (Cymraeg) i’ch stori? Ydych chi hefyd yn medru cofnodi 3 prif ddigwyddiad ar ffurf stribed comig (wedi ei atodi).
gwaith cartref blwyddyn 4


Dyma fideo o Mererid Hopwood yn siarad am ei nofel:
https://www.youtube.com/watch?v=q981QCUXSrY

 

Sillafu – erbyn dydd Gwener yr 22ain

Ymarfer sillafu y geiriau canlynol (partwm  rch, rl, rm, rf):

marchogaeth
merched
parchus
parchedig
perlau
merlod
ffermdy
stormus
gormod
barfog
berfau
torfeydd
tyrfaoedd
arferion
gorfodais

Gwaith Cartref 25/05/18

Friday, May 25th, 2018
  1. Hoffwn i chi greu taflen ffeithiol am sut i gadw eich calon a’ch ysgyfaint yn iach. Cofiwch ddefnyddio’r ffeithiau rydych wedi ei ddefnyddio yn yr ysgol yn ogystal â defnyddio llyfrau a gwaith ymchwil eich hunain. Hoffwn i chi wneud hwn yn eich llyfrau gan y byddwn yn mynd ati i’w ail ddrafftio ar y cyfrifiadur gan ddefnyddio Hwb ar ôl y gwyliau.
  2. Amser: Cwblhewch y daflen ‘Digital Clock Problem Solving’ er mwyn ymarfer darllen yr amser ar gloc 24 awr.

Gwefannau defnyddiol:

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/humanbody/heart.html

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/science/hs/Bodau_Dynol/y-corff.html

Gwrandewch ar ‘drac yr wythnos’ ar dudalen Trydar yr ysgol 🙂

Mwynhewch y gwyliau!

Miss Williams

Gwaith Cartref 18/05/18

Friday, May 18th, 2018

Fe fydd gwasanaeth bl.4 ar ddydd Gwener y 25ain o Fai am 9:30am.
Hoffwn i chi ddysgu’ch geiriau erbyn d.Llun os gwelwch yn dda!
Dyma’r dôn ar gyfer Cân Melangell i’ch helpu:

Mathletics.Aberfan – gwasanaethCan Melangell – gwasanaethThe Chimney Boy – gwasanaeth

Dwi wedi gosod gweithgareddau rhif i chi gwblhau ar

https://community.mathletics.com/signin#/student

Diolch a mwynhewch eich penwythnos!

Miss Williams