Blwyddyn 4

mj-williams-b4

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Owain Glyndŵr. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Roedd Owain Glyndŵr yn arweinydd o fri ac ef oedd y Cymro olaf i gael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru – a hynny dros 600 mlynedd yn ôl. Arweiniodd wrthryfel hir a ffyrnig yn erbyn coron Lloegr ond aflwyddiannus fu ei ymdrechion yn y pendraw. Does dim cofnod o farwolaeth Owain Glyndŵr ac mae rhai’n credu ei fod yn cysgu mewn ogof yn barod i ddychwelyd rhyw ddydd i arwian y Cymry unwaith eto.

Athro: Marc Jon Williams
CDD – Viv Edwards/Lisa Powell
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Llun a dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Gwyn Morgan
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Roger McGough
Chwedl y Dosbarth – Melangell
Artist y Dosbarth – Tony Goble

Map Cwricwlwm GWANWYN 2017 Bl. 4

Gwaith Cartref 29/06/2018

Friday, June 29th, 2018

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw i ddod â chrys-t gwyn plaen i mewn erbyn dydd Mawrth. Byddwn yn addurno’r crys-t gydag organnau’r corff yn ystod ein gwers gwyddoniaeth felly peidiwch a dod â chrys smart/newydd!

I blant y côr – ymarferwch y geiriau ar gyfer sioe bl.6 o.g.y.dd.

Cofiwch am ddathliad Tafwyl yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Sadwrn a Sul – dewch yn llu! Mae Mynydd Bychan yn perfformio ar ddydd Sul.

Trac yr wythnos/track of the week (yn Tafwyl ar ddydd Sadwrn!)

Gwaith Cartref 22/06/18

Thursday, June 21st, 2018

Cymraeg – erbyn dydd Mercher y 27ain

Mae hi’n gyfnod cyffrous yn nhymor yr haf eleni gyda gweithgareddau a gyfer y Mis Iechyd, Ffitrwydd a Lles yn cydfynd â Chwpan y Byd a dwi’n siŵr bod rhai ohonoch (a’ch teulu!) wrthi’n gwylio’r gemau! Fel gwaith cartref hoffwn i chi ddewis un wlad sy’n cystadlu yng nghwpan y byd ac yna ymchwilio i ba fwyd sydd yn draddodiadol i’r wlad. Cofnodwch rysáit a hanes y bwyd yn eich llyfrau gwaith cartref.
Sillafu – erbyn dydd Gwener yr 29ain
Ymarfer sillafu y geiriau canlynol (partwm  sg, fft, rt, thr):
dysgu (to teach), ysgol (school), grifft (spawn), cart (cart), sbort (fun), parti (party), llethr (slope), llithren (slide), sathru (tread), athro (teacher), ewythr (uncle), rhuthro (rush), anghraifft (example)

 

Mwynhewch y penwythnos!

 

Trac yr wythnos/Track of the week: ‘Rhedeg i Baris’ – Candelas

Gwaith Cartref 15/06/17

Friday, June 15th, 2018

Cymraeg – erbyn dydd Mawrth y 19fed

Rydym yn paratoi ar gyfer ysgrifennu stori ddychmygol ym mlwyddyn 4. Mae’r dosbarth wrthi’n mwynhau darllen ‘Dosbarth Miss Prydderch: Y Carped Hud’ gan Mererid Hopwood ac yn seiliedig ar hyn wedi meddwl am gymeriad dychmygol eu hunain a chychwyn cynllunio prif ddigwyddiadau’r stori. Ydych chi’n medru meddwl am deitl da (Cymraeg) i’ch stori? Ydych chi hefyd yn medru cofnodi 3 prif ddigwyddiad ar ffurf stribed comig (wedi ei atodi).
gwaith cartref blwyddyn 4


Dyma fideo o Mererid Hopwood yn siarad am ei nofel:
https://www.youtube.com/watch?v=q981QCUXSrY

 

Sillafu – erbyn dydd Gwener yr 22ain

Ymarfer sillafu y geiriau canlynol (partwm  rch, rl, rm, rf):

marchogaeth
merched
parchus
parchedig
perlau
merlod
ffermdy
stormus
gormod
barfog
berfau
torfeydd
tyrfaoedd
arferion
gorfodais

Gwaith Cartref 25/05/18

Friday, May 25th, 2018
  1. Hoffwn i chi greu taflen ffeithiol am sut i gadw eich calon a’ch ysgyfaint yn iach. Cofiwch ddefnyddio’r ffeithiau rydych wedi ei ddefnyddio yn yr ysgol yn ogystal â defnyddio llyfrau a gwaith ymchwil eich hunain. Hoffwn i chi wneud hwn yn eich llyfrau gan y byddwn yn mynd ati i’w ail ddrafftio ar y cyfrifiadur gan ddefnyddio Hwb ar ôl y gwyliau.
  2. Amser: Cwblhewch y daflen ‘Digital Clock Problem Solving’ er mwyn ymarfer darllen yr amser ar gloc 24 awr.

Gwefannau defnyddiol:

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/humanbody/heart.html

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/science/hs/Bodau_Dynol/y-corff.html

Gwrandewch ar ‘drac yr wythnos’ ar dudalen Trydar yr ysgol 🙂

Mwynhewch y gwyliau!

Miss Williams

Gwaith Cartref 18/05/18

Friday, May 18th, 2018

Fe fydd gwasanaeth bl.4 ar ddydd Gwener y 25ain o Fai am 9:30am.
Hoffwn i chi ddysgu’ch geiriau erbyn d.Llun os gwelwch yn dda!
Dyma’r dôn ar gyfer Cân Melangell i’ch helpu:

Mathletics.Aberfan – gwasanaethCan Melangell – gwasanaethThe Chimney Boy – gwasanaeth

Dwi wedi gosod gweithgareddau rhif i chi gwblhau ar

https://community.mathletics.com/signin#/student

Diolch a mwynhewch eich penwythnos!

Miss Williams

Gwaith Cartref 04/05/18

Friday, May 4th, 2018

Eich gwaith cartref wythnos hon fydd i  wylio fideo ‘Dojo’ unwaith eto (rydych wedi ei wylio unwaith yn dosbarth – ‘your brain is like a muscle’ ac yna trafod y cwestiynau sydd ar yr atodiad.
Da iawn chi am weithio mor galed yn ystod yr wythnos a mwynhewch y penwythnos hir!

Big Ideas:
Growth Mindset
www.classdojo.com/BigIdeas/Growth Mindset/Your Brain Is Like a Muscle

gwaith cartref bl.4

Blog Blwyddyn 4

Friday, February 9th, 2018

Dydd Iau daeth mam Gethin i ein dosbarth i siarad am ein teimladau.

Heddiw fe wnaethon ni ysgrifenu stori am Aberfan o safbwynt plentyn gan ddefnyddio llwyth o Wefreiriau!

Gan Gethin a Ruth

Blog Bl 4 24.11

Friday, November 24th, 2017

Rydyn ni wedi  dysgu am ble deithiodd Owain Glyndwr i ymladd ac darganfod ble oedd e’n byw. Ein hoff dasg oedd pan roedd rhaid i ni dynnu llun o gastell amddiffynnol.

 

 

Blog Bl.4

Friday, October 20th, 2017

Yr wythnos yma coginion ni bara soda ac roedd ran fwyaf o’r dosbarth yn hoffi e ond roedd rhai ddim yn ei hoffi!! Bwytasom frecwast yr  oes fictoria. Gwyliodd y dosbarth Ffeil ar S4C i baratoi am wneud erthygl papur newydd ac roedden ni wedi dysgu am storm Ophelia yn Iwerddon. Roedden ni wedi dysgu sut i luosi box a rhannu gyda rhifau dwbl hefo gweddill.

 

Blog Bl 4 13-10-17

Friday, October 13th, 2017

Ym Mlwyddyn 4 roedden ni wedi gwneud dyddiadur am blentyn  oes victoria ac roedd e’n hwyl.

Ym Mathemateg roedden ni wedi dysgu sut i wneud bocsys lluosi.  Jemima a Seren.