Blwyddyn 3

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Caradog. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Arweinydd llwyth Celtaidd yng Nghymru o’r ganrif gyntaf oedd Caradog. Fe frwydrodd yn ddewr yn erbyn y Rhufeiniaid am bron i ddeng mlynedd cyn i arweinydd llwyth Celtaidd arall, Cartimandua, ei fradychu a’i roi yn gaethwas i’w elynion. Cafodd ei yrru i Rufain ond cafodd fyw yno mewn heddwch ac yn ddyn rhydd wedi iddo berswadio’r Ymerawdwr mewn araith enwog i beidio a’i ladd.

Athro: Robert Powell
Ymarfer Corff – Dydd Llun a Dydd Iau
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Myrddin ap Dafydd
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Dick King-Smith
Chwedl y Dosbarth – Cantre’r Gwaelod
Artist y Dosbarth – Jen Delyth

Blwyddyn 3 7.10.16

Friday, October 7th, 2016

Yr wythnos hon aethom ni i Wlyptiroedd Casnewydd ar Ddydd Mawrth. Gwarchadfa Natur yr RSPB ydy Gwlyptiroedd Casnewydd. Gwelon nhi llawer o fywyd gwyllt. Diolch i Mam Daniel, Tad Eleri a Thad Noah am ddod gyda nhi.(Daniel a Jemima)

 

Blog Blwyddyn 3 30.09.16

Friday, September 30th, 2016

Yr wythnos hon, buom yn parhau hefo’r gwaith o ddylunio a chreu ein posteri RNLI.

Cofiwch ein bod yn mynd ar daith i Wlyptiroedd Casnewydd dydd Mawrth nesaf (4.10)!

Welcome back!

Wednesday, April 13th, 2016

Welcome back, hopefully you had a chance to relax over the holidays. We are now in our last term in Blwyddyn 3, in addition to the usual summer term activities, Fitness and Health Month, Sports’ Day etc, the class will be visiting the Cardiff Literature Festival on the morning of Wednesday 20th April, to enjoy the company of the ‘Monster Poets’!

We also have the reading and numeracy tests to enjoy.

The Blwyddyn 3 dates are;

Welsh Reading, Wednesday, 4th May

Numeracy Operations Friday 6th May

Numeracy Reasoning Tuesday 10th May

(English) Croeso nôl

Wednesday, April 13th, 2016

Sorry, this entry is only available in American English.

Croeso i dudalen Blwyddyn 3

Thursday, June 25th, 2015

Croeso i dudalen Blwyddyn 3. Dewch yn ôl yn fuan i ddarllen y newyddion am y dosbarth!