Blwyddyn 3

r-powell-b3Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Caradog. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Arweinydd llwyth Celtaidd yng Nghymru o’r ganrif gyntaf oedd Caradog. Fe frwydrodd yn ddewr yn erbyn y Rhufeiniaid am bron i ddeng mlynedd cyn i arweinydd llwyth Celtaidd arall, Cartimandua, ei fradychu a’i roi yn gaethwas i’w elynion. Cafodd ei yrru i Rufain ond cafodd fyw yno mewn heddwch ac yn ddyn rhydd wedi iddo berswadio’r Ymerawdwr mewn araith enwog i beidio a’i ladd.

Athro: Robert Powell

CDD – Viv Edwards/Lisa Powell
Ymarfer Corff – Dydd Mawrth a Dydd Iau
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Myrddin ap Dafydd
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Dick King-Smith
Chwedl y Dosbarth – Cantre’r Gwaelod
Artist y Dosbarth – Jen Dafydd

Tymor y Gwanwyn BL3 2017

Blog Blwyddyn 3

Friday, February 9th, 2018

Heddiw  fe wnaethon ni berffomio ein gwasanaeth dosbarth cyntaf yn yr adraniau, cawsom llawer o hwyl!

Fe wnaethin ni siarad am y Rhufeiniaid ac am Grace Darling. Rydym nawr yn dysgu am y thema ‘999’.

Blog Blwyddyn 3 20.10.17

Friday, October 20th, 2017

Rydyn ni wedi peintio tarian, y lliwiau oedd coch a melyn. Rydw i’n cael gwersi ffidil a chwarae y D song. – Mia

Ar ddydd Mercher roedden ni wedi gwneud iaith am y Rhufeiniaid. – Thomas

Blog Bl.3 3.2.17

Friday, February 3rd, 2017

Yn ein gwasanaeth rydyn ni wedi dysgu am fwyd a gwisg y Rhufeiniaid a sut i ffurfio crwban gydar tarianau. Gobeithio bod y rhieni wedi mwynhau ein Gwasanaeth.

Diolch yn fawr.gan Daniel a Libby

 

 

 

Blog Bl.3 13.01.17

Friday, January 13th, 2017

Yr wythnos hon, rydym wedi dysgu am dystiolaeth hanesyddol uniongyrchol ac ail-law. Rydym hefyd wedi bod yn dysgu am stori Tadia a Tadius. Merch o Isca oedd Tadia a Tadius oedd ei brawd. Isca oedd enw’r Rhufeinig Caerlleon. Rydym ni hefyd wedi bod yn creu helmedau Rhufeinig.

Blog Blwyddyn 3 4.11.16

Friday, November 4th, 2016

Creuom ni gemau tîm yn ein gwers ymarfer corff ar ddydd Iau-roedd rhaid i ni benderfynu ar reolau’r gêm ein hunain ac sut i sgorio. Ar dydd Llun cawsom ni gyfle i ddefnyddio pob math o adnoddau gymnasteg yn ein llysoedd.

gan Ruth a Jac

Cystadleuaeth Cerddi Ffiaidd Roald Dahl

Thursday, October 13th, 2016

Cystadleuaeth Roald Dahl – ‘Revolting Rhymers’

Cystadleuaeth Roald Dahl newydd sbon. Cystadlwch yn Gymraeg!

Galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un ddwyieithog ac yn galw ar feirdd ffiaidd ysgolion cynradd Cymru i ysgrifennu’r cerddi mwyaf seimllyd, drygionus ag afiach yn y Gymraeg neu’r Saesneg rhwng 4-30 llinell gan ddefnyddio o leiaf un o gymeriadau Roald Dahl.

Cyfle i ennill:
* iPad mini
* Llyfrau i ti a dy ysgol
* Dy gerdd wedi’i chyhoeddi mewn e-lyfr!

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd yn beirniadu’r cerddi Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys awgrymiadau ffiaidd, ysbrydoliaeth a’r ffurflen gystadlu, cer i www.revoltingrhymers.com

Rhestr cymeriadau- http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/

Enwau’r nofelau yn Gymraeg- https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

#gwlithodgwaelgwachul
#RoaldDahl100Cymru

Blwyddyn 3 7.10.16

Friday, October 7th, 2016

Yr wythnos hon aethom ni i Wlyptiroedd Casnewydd ar Ddydd Mawrth. Gwarchadfa Natur yr RSPB ydy Gwlyptiroedd Casnewydd. Gwelon nhi llawer o fywyd gwyllt. Diolch i Mam Daniel, Tad Eleri a Thad Noah am ddod gyda nhi.(Daniel a Jemima)

 

Blog Blwyddyn 3 30.09.16

Friday, September 30th, 2016

Yr wythnos hon, buom yn parhau hefo’r gwaith o ddylunio a chreu ein posteri RNLI.

Cofiwch ein bod yn mynd ar daith i Wlyptiroedd Casnewydd dydd Mawrth nesaf (4.10)!

Welcome back!

Wednesday, April 13th, 2016

Welcome back, hopefully you had a chance to relax over the holidays. We are now in our last term in Blwyddyn 3, in addition to the usual summer term activities, Fitness and Health Month, Sports’ Day etc, the class will be visiting the Cardiff Literature Festival on the morning of Wednesday 20th April, to enjoy the company of the ‘Monster Poets’!

We also have the reading and numeracy tests to enjoy.

The Blwyddyn 3 dates are;

Welsh Reading, Wednesday, 4th May

Numeracy Operations Friday 6th May

Numeracy Reasoning Tuesday 10th May

(English) Croeso nôl

Wednesday, April 13th, 2016

Sorry, this entry is only available in American English.