Blwyddyn 3

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Caradog. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Arweinydd llwyth Celtaidd yng Nghymru o’r ganrif gyntaf oedd Caradog. Fe frwydrodd yn ddewr yn erbyn y Rhufeiniaid am bron i ddeng mlynedd cyn i arweinydd llwyth Celtaidd arall, Cartimandua, ei fradychu a’i roi yn gaethwas i’w elynion. Cafodd ei yrru i Rufain ond cafodd fyw yno mewn heddwch ac yn ddyn rhydd wedi iddo berswadio’r Ymerawdwr mewn araith enwog i beidio a’i ladd.

Athro: Robert Powell
Ymarfer Corff – Dydd Llun a Dydd Iau
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Myrddin ap Dafydd
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Dick King-Smith
Chwedl y Dosbarth – Cantre’r Gwaelod
Artist y Dosbarth – Jen Delyth

Blog Blwyddyn 3

Friday, December 7th, 2018

Mathemateg

Yn Mathemateg rydym ni wedi dysgu sut i luosi gyda dull bocs.

 

Saesneg

Yn saesneg rydym ni wedi ysgrifennu am y stori ‘Two Left Feet’.

 

Blog blwyddyn 3

Friday, November 23rd, 2018

Yn mlwyddyn 3 yr wythnos yma rydyn ni wedi creu tarian gyda papur a gludo y papur ar y tarian Rhufeinig.

Heddiw rydyn ni wedi gwneud mathemateg gyda clorian.

Rydyn ni wedi gwneud ymarfer corff  ar y ffrâm ddringo yn y neuadd.

 

 

 

 

 

Blog Bl.3

Friday, October 12th, 2018

Mathemateg

Ym Mathemateg roedden ni wedi adio mewn colofnau hefyd rydyn ni wedi bod yn gwneud lluosi gwen.

Saesneg

Yn saesneg rydym ni wedi bod yn defnyddio ac ymarfer similies e.e    ‘My bed is as cosy as a blanket’.

 

Cymraeg

Yn ein gwersu cymraeg rydyn ni wedi bod dysgu sut i defnyddio,’Mae gen i’ e.e    ‘Mae gennyt  ti gwers Ffraneg nesaf’.

Gan

Laila a Morgan

Blog Bl.3

Friday, October 5th, 2018

Cyfieithiad o’r Lladin

Tarian – scutum

Cleddyf- Gladius

Sgarff-Focale

Sandalau-Caligae

Helmed-Galea

Arfwisg-Lorica  Segmentia

Gwaywffon-pilum

Crwban-Testudo

 

Gan Morgan a Laila

 

Blog Blwyddyn 3

Friday, February 9th, 2018

Heddiw  fe wnaethon ni berffomio ein gwasanaeth dosbarth cyntaf yn yr adraniau, cawsom llawer o hwyl!

Fe wnaethin ni siarad am y Rhufeiniaid ac am Grace Darling. Rydym nawr yn dysgu am y thema ‘999’.

Blog Blwyddyn 3 20.10.17

Friday, October 20th, 2017

Rydyn ni wedi peintio tarian, y lliwiau oedd coch a melyn. Rydw i’n cael gwersi ffidil a chwarae y D song. – Mia

Ar ddydd Mercher roedden ni wedi gwneud iaith am y Rhufeiniaid. – Thomas

Blog Bl.3 3.2.17

Friday, February 3rd, 2017

Yn ein gwasanaeth rydyn ni wedi dysgu am fwyd a gwisg y Rhufeiniaid a sut i ffurfio crwban gydar tarianau. Gobeithio bod y rhieni wedi mwynhau ein Gwasanaeth.

Diolch yn fawr.gan Daniel a Libby

 

 

 

Blog Bl.3 13.01.17

Friday, January 13th, 2017

Yr wythnos hon, rydym wedi dysgu am dystiolaeth hanesyddol uniongyrchol ac ail-law. Rydym hefyd wedi bod yn dysgu am stori Tadia a Tadius. Merch o Isca oedd Tadia a Tadius oedd ei brawd. Isca oedd enw’r Rhufeinig Caerlleon. Rydym ni hefyd wedi bod yn creu helmedau Rhufeinig.

Blog Blwyddyn 3 4.11.16

Friday, November 4th, 2016

Creuom ni gemau tîm yn ein gwers ymarfer corff ar ddydd Iau-roedd rhaid i ni benderfynu ar reolau’r gêm ein hunain ac sut i sgorio. Ar dydd Llun cawsom ni gyfle i ddefnyddio pob math o adnoddau gymnasteg yn ein llysoedd.

gan Ruth a Jac

Cystadleuaeth Cerddi Ffiaidd Roald Dahl

Thursday, October 13th, 2016

Cystadleuaeth Roald Dahl – ‘Revolting Rhymers’

Cystadleuaeth Roald Dahl newydd sbon. Cystadlwch yn Gymraeg!

Galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un ddwyieithog ac yn galw ar feirdd ffiaidd ysgolion cynradd Cymru i ysgrifennu’r cerddi mwyaf seimllyd, drygionus ag afiach yn y Gymraeg neu’r Saesneg rhwng 4-30 llinell gan ddefnyddio o leiaf un o gymeriadau Roald Dahl.

Cyfle i ennill:
* iPad mini
* Llyfrau i ti a dy ysgol
* Dy gerdd wedi’i chyhoeddi mewn e-lyfr!

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd yn beirniadu’r cerddi Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys awgrymiadau ffiaidd, ysbrydoliaeth a’r ffurflen gystadlu, cer i www.revoltingrhymers.com

Rhestr cymeriadau- http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/

Enwau’r nofelau yn Gymraeg- https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

#gwlithodgwaelgwachul
#RoaldDahl100Cymru