Blwyddyn 1

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Barti Ddu. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Yr oedd Bartholomew Roberts o Gasnewydd Bach, Sir Benfro yn fôr-leidr llwyddiannus dros ben yn y Caribî a Gorllewin Affrica rhwng 1719 a 1722. Ei enw enedigol oedd John Roberts ond mae’n fwy adnabyddus dan yr enw Barti Ddu. Llwyddodd i gipio 470 o longau yn ystod ei yrfa ac mae sôn iddo gasglu gwerth tua £50 miliwn o aur! Mae rhai’n credu mai Barti Ddu oedd y cyntaf i ddefnyddio’r faner enwog gyda phenglog ac esgyrn arno.

Athrawon: Mrs Non Bullen & Mrs Rhian Roberts

CDD – Miss Rachel Chugg
Ymarfer Corff – Dydd Llun a Dydd Mawrth
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Mererid Hopwood
Chwedl y Dosbarth – Barti Ddu
Artist y Dosbarth – Catrin Williams

7

Croeso!

Tuesday, September 4th, 2018

Croeso i Flwyddyn 1! Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau’r gwyliau. Ein thema yr hanner tymor yma yw “123 Dyma fi!”

Croeso i Flwyddyn 1!

Thursday, September 21st, 2017

Croeso i dudalen Blwyddyn 1! Ein thema y tymor yma yw “123 Dyma Fi!”

Gwaith cartref: pob dydd Gwener, dychwelwch erbyn y dydd Mawrth canlynol

 

 

 

Ymarfer Corff

Friday, January 6th, 2017

Fe fydd gwersi ymarfer corff Bl.1 yn cael eu cynnal bob prynhawn dydd Mawrth ac Iau o hyn ymlaen.
Cofiwch ddillad cynnes!

Diolch,
Miss Williams

Croeso i’r Caribi!

Wednesday, November 30th, 2016

Rydym wedi bod yn dysgu am y Caribi yr wythnos hon. Dyma luniau ohonom yn blasu ffrwythau’r Caribi. Blasus iawn! Beth yw eich hoff ffrwyth chi?!

img_6121img_6230 img_6225 img_6221 img_6219 img_6185 img_6184 img_6181 img_6178 img_6175 img_6174 img_6172 img_6171 img_6165 img_6159 img_6158 img_6154 img_6153 img_6152 img_6150 img_6148 img_6147 img_6146 img_6145 img_6144 img_6143 img_6136 img_6129 img_6128 img_6127 img_6125 img_6123

Gwasanaeth Nadolig

Wednesday, November 30th, 2016

Dyma gopi o ganeuon y gwasanaeth Nadolig i chi i’w hymarfer adref!

santa-ar-streic-geiriau

Fy nghorff

Wednesday, October 19th, 2016

Rydym wedi bod yn brysur yn dysgu am ein cyrff a sut i’w cadw’n iach yr hanner tymor yma!

img_55621img_56521

 

img_56461img_56421img_56471img_56441

Gweithgareddau rhifedd

Wednesday, October 19th, 2016

Mae Blwyddyn 1 wedi mwynhau defnyddio gwefan ‘Hit the Button’ er mwyn ymarfer sgiliau dyblu ac adio yr wythnos hon – rhowch gynnig arni!

Hit the Button

Hwyl am y tro!

Miss Williams

Dyddiadau pwysig Blwyddyn 1!

Wednesday, October 12th, 2016

Dyma restr o ddyddiadau pwysig Blwyddyn Un.

Trefn cyfnewid llyfrau darllen:

Dydd Llun: Grŵp Llyfr

Dydd Mawrth: Grŵp Awdur

Dydd Iau: Grŵp Broliant

Dydd Gwener: Grŵp Teitl

Cofiwch ddod â bag darllen, llyfr darllen a chofnod darllen ar y diwrnodau uchod!

Ymarfer Corff:

Bore dydd Mawrth a bore dydd Gwener.

Cofiwch ddod â chit addas (trowsus hir a siwmper/siaced yn y gaeaf!).

Gwaith Cartref:

Byddaf yn casglu llyfrau gwaith cartref ar ddydd Mercher (oni bai ei fod wedi cael ei nodi’n wahanol ar y slip).

Croeso i dudalen Blwyddyn 1

Thursday, June 25th, 2015

Croeso i dudalen Blwyddyn 1. Dewch yn ôl yn fuan i ddarllen y newyddion am y dosbarth!