Blog Blwyddyn 6

Cymraeg

Yn ein gwersi Cymraeg buom yn ysgrifennu ymson am ein noson olaf yn Llangrannog. Gan ddefnyddio cyffelybiaethau, trosiadau a idiomau.

 

Mathemateg

Yn ein gwersi Mathemateg buom yn datrys problemau lluosi a adio am wahanol gwmniau hedfan.

 

 

Gwyddoniaeth

Yr wythnos yma buom yn ysgrifennu casgliad am ein project awyrennau papur ac yn ‘sgrifennu beth ddysgom ni .