Blog Blwyddyn 6

Yr wythnos yma rydym ni wedi ;

Yn Saesneg , ysgrifenom gerdd ‘The magic box’ gan ‘Kit Wright’.

Yn Mathemateg, dysgom sut i adio, tynnu, rhannu a lluosi ffracsiunnau, gan wedyn symleiddo’r ateb.

Yng Ngwyddoniaeth rydym wedi dysgu am aerodynameg ceir Formula 1, yn barod i hwyrach roi atodiadau ar ein ceir cystadleuaeth Jaguar.

Rydym hefyd wedi bod yn dechrau paratoi am ysgrifennu chwedl yr wythnos nesaf!

Gan Aaron.