Blog Blwyddyn 5

Iaith.

Rydym ni wedi bod yn paratoi monolog Gracie Barlow, ifaciwî o’r stori ‘SAIS YDI O , MISS’ gan Brenda Wyn Jones.

Mathematics.

Rydym ni wedi bod yn trin data o  gwestiynau a graffiau gwahanol.

A wedi dysgu pump cam gwahanol;

  1. Gofyn cwestiwn
  2. Casglu data
  3. Arddangos y data
  4. dadansoddi y data
  5. Ateb y cwestiwn

Gan Dyfan a Aaron

9/2/18.