Blog Blwyddyn 5

Saesneg

Yn y gwersi saesneg, edrychom ar atalnodi, homoffonau ac dyddiadur. Yn ein gwers atalnodi rydyn ni wedi ail ysgrifennu rhan o Teyrnas Kensuke gyda’r atalnodi. Yn ein gwersi homoffonau roeddwn wedi dysgu beth ydyn nhw ac wedi tanlinellu nhw ar daflen. Yn ein gwersi dyddiadur casglom ni eiriau ac ysgrifennu nhw i lawr yn ein llyfrau. Yna casglom eiriau o’r esiampl.

Mathemateg

Dysgom am wahanol drionglau (Isosgeles, Hafalochrog ac ongl sgwar) a’u llunio yn ein llyfrau. Heddiw (Gwener y 7fed o Ragfyr) aethom ar Mathletics.

Daearyddiaeth

Gwnaethom linell amser o adegau pwysig ym mywyd Martin Luther King .