Blog Blwyddyn 5 13.1.17

Ers dechrau’r tymor, rydym wedi cychwyn ar y gwaith o astudio’r Ail Ryfel Byd. Dechreuon ni ddarllen ‘Goodnight Mr Tom’ a ‘Sais ydi o Miss’ gan Brenda Wyn Jones. Ysgrifennon ni sgriptiau’r wythnos yma’n seiliedig ar ‘Sais ydy o Miss’. Rydym ni wrth ein boddau gyda’r nofel hon hyd yn hyn. Rydym ni hefyd wedi llunio llinell amser am yr Ugeinfed Ganrif a’r Ail Ryfel Byd.

gan Dylan a Henry