Blog Bl.5 24.11.17

Buon ni yn edrych ar fapiau o Gymru ac o Gaerdydd.

Roedden ni yn amcangyfrif pellteroedd teithio dros Gymru, ac yn ysgrifennu cyfarwyddiadau i gyrraedd Bae Caerdydd o’r ysgol.

Yn ein gwaith mathemateg , dysgon ni am ffracsiynau, degolion a chanrannau.