Blog Bl.4

Rydyn ni yn dysgu am Oes Fictoria.

Rydyn ni wedi dysgu cerdd o’r enw the Chimney boy’s Story.

Rydyn ni dysgu sut i wneud  bont fel Isambard.

Wythnos yma dysgon ni sut i luosi.

Gan Tom a Maia