Wednesday, October 7th, 2020

Chwedl y Dosbarth 

Y Mabinogi yw chwedlau hynaf ac enwocaf Cymru, a’r Pedair Cainc yw straeon craidd y chwedlau hyn. Er iddyn nhw gael eu hysgrifennu ar femrwn tua wyth canrif yn ôl, bu storïwyr yn eu hadrodd ar lafar sawl canrif cyn hynny. Mae’r chwedlau wedi para cyhyd am eu bod yn dal i allu cydio yn y dychmyg â’u hud a lledrith, eu hantur, eu rhamant a’u rhyfeddodau unigryw. Branwen yw’r prif gymeriad yn yr ail o bedair cainc y mabinogi, Branwen ferch Llyr.

 

 

 

 

Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Ganwyd Elfyn ym Mhorthmadog. Mae bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Yn ystod ei yrfa 25 mlynedd mae wedi ennill nifer o wobrau am ei baentiadau gan gynnwys y Fedal Aur am Gelf Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, a gwobr fawreddog Artist y Flwyddyn Cymru yn 2010. Mae hefyd wedi cael ei ethol yn ddiweddar i Academi Frenhinol y Cambrian, Conwy.

 

 

 

 

Adar y Dosbarth – Barcud Coch, Drudwen, Pal

 

 

 

 

 

 

 

 

Anifeiliad y Dosbarth – Bele, Gwiwer Goch, Madfall y Dwr

 

 

 

 

 

 

 

 

Coed y Dosbarth – Derwen, Collen, Celynnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodau y Dosbarth – Sawdl y Fuwch, Glas yr Yd, Pabi Cymreig

 

 

 

 

 

 

 

 

Siarter Ddosbarth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coed y Dosbarth

Wednesday, October 7th, 2020

Derwen, Celynnen, Collen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodau y Dosbarth

Wednesday, October 7th, 2020

Sawdl y Fuwch, Glas yr Yd, Pabi Cymreig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siarter Ddosbarth

Wednesday, October 7th, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artist Blwyddyn 1

Wednesday, October 7th, 2020

Artist ein dosbarth yw Catrin Williams.

 

 

 

 

 

 

Mae Catrin Williams yn dod o Bala yng Ngogledd Cymru. Mae ei gwaith yn lliwgar iawn ac yn dangos bywyd yng Nghymru, yn enwedig yr arfordir a’r traethau.

Bardd y Dosbarth- Anni Llŷn

Wednesday, October 7th, 2020

 

 

 

 

Mae Anni yn wyneb cyfarwydd iawn i blant Cymru. Mae’n gyflwynwraig, yn awdur ac yn fardd. Ymwelodd Anni â phob sir yng Nghymru, 83 ysgol, a 10 castell yn ystod ei chyfnod fel Bardd Plant Cymru gan ddiddanu, ysbrydoli ac ymgysylltu â dros 6000 o blant. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau Roald Dahl 100 Cymru, creu a pherfformio sioe yng Ngŵyl Hanes Cymru i Blant, dathliadau pen-blwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd i enwi dim ond rhai.

Dyma linc ar gyfer gwrando ar Anni LLyn yn adrodd un o’i cherddi – ‘Diwrnod Cynta’r Tymor’. Dyma hefyd gopi o’r gerdd.

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0318xj0

Arlunydd Dosbarth Owain Glyndŵr

Tuesday, October 6th, 2020

Arlunydd Dosbarth Owain Glyndŵr yw Tony Goble.

 

Cafodd Tony Goble ei eni yn Y Drenewydd ym 1943.

Chwedl Dosbarth Gelert

Monday, October 5th, 2020

Chwedl Dosbarth Gelert yw Gelert.

Mae mwy o wybodaeth am y chwedl i’w weld ar dop y dudalen.

 

Arlunydd Dosbarth Gelert

Monday, October 5th, 2020

Arlunydd Dosbarth Gelert yw Rhiannon.

 

Mae darnau o waith gan Rhiannon i’w gweld yn Neuadd yr Ysgol ac ar y ffordd i fyny y grisiau. Roedd plant o’r ysgol wedi ei helpu i greu y darnau yma.

Bardd Dosbarth Gelert

Monday, October 5th, 2020

Bardd Dosbarth Gelert yw Tudur Dylan Jones.

Mae Tudur Dylan Jones yn Brifardd oherwydd ei fod wedi ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1995 ac yn 2005. Roedd e hefyd yn Fardd Plant Cymru rhwng 2004 a 2005.