Urdd / Eisteddfod

Eisteddfod Ysgol – Dydd Mercher, Chwefror 20fed, 2019.

Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd – Dydd Sadwrn, Mawrth 23ain, 2019 – Ysgol Glantaf.

Gwyl Offerynnol – Dydd Iau, Mawrth 14eg, 2019.

Eisteddfod Sir a Cherdd Dant – Dydd Sadwrn, Ebrill 6ed, 2019 – lleoliad i’w gadarnhau

Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019, Mai 27ain – Mehefin 1af 2019 – Bae Caerdydd.

Rhestr_Testunau_Eisteddfod_Genedlaethol_yr_Urdd_2019_1.7

Unawd 2 ac iau

Unawd 3 a 4

Unawd 5 a 6

Parti unsain

Parti deulais soprano

Parti deulais alto

Deuawd alto

Deuawd soprano

Llefaru Unigol – Blwyddyn 2 ac iau

Llefaru Unigol – Blwyddyn 3 a 4

Llefaru Unigol – Blwyddyn 5 a 6

Parti Llefaru – Parti Llefaru Gorau’r Byd