Urdd / Eisteddfod

Eisteddfod Ysgol, Dydd Iau Chwefror 15fed 2018

Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd – Dydd Sadwrn  Mawrth 10fed 2018. Ysgol Glantaf.

Gwyl Offerynnol – Dydd Iau Mawrth 22ain 2018, Ysgol Pwll Coch, 3.00y.p

Eisteddfod Sir a Cherdd Dant – Dydd Sadwrn, Mawrth 24ain 2018, 9.00y.b, lleoliad i’w gadarnhau

Eisteddfod yr Urdd 2018, Mai 28ain – Mehefin 02 2018, Brycheiniog a Maesyfed, Maes y Sioe Frenhinol, Llanfair ym Muallt

Rhestr_Testunau_2018

 


Llefaru 5 a 6

 


Unawd Bl 2 ac Iau

 


Unawd Bl 3 a 4

 


Unawd 5 a 6 Diweddglo Uchel

 


Unawd 5 a 6 Diweddglo Isel

 

 

Alaw Werin

 


Deuawd Soprano

 


Deuawd Alto