Urdd / Eisteddfod

Eisteddfod Ysgol, Dydd Iau Chwefror 16eg 2017

Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd – Dydd Sadwrn  Mawrth 4ydd 2017. Ysgol Glantaf.

Eisteddfod Dawns, Dydd Mawrth, Mawrth 7fed 2017, Ysgol Glantaf

Eisteddfod Sir – Dydd Sadwrn, Mawrth 25ain 2017

Gwyl Offerynnol – Dydd Iau Mawrth 23ain 2017, Ysgol Pwll Coch

Eisteddfod yr Urdd 2017, Mai 29ain – Mehefin 03 2017, Pen y Bont ar Ogwr

Rhestr Testunau 2017

(Tudalen 26 ymlaen ar mwyn canfod manylion am y cystadleuathau Celf a Chrefft)

 

Unawd Bl 2 ac Iau

 

 

Unawd Bl 3 a 4

 

 

Deuawd – Soprano

 

 

Deuawd – Alto

 

 

Llefaru Unigol Bl 2 ac Iau

 

 

Llefaru Unigol Bl 3 a 4

 

 

Llefaru Unigol Bl 5 a 6

 

 

Unawd Bl 5 a 6